TAILIEUCHUNG - Nhận thức “hai tròng”

Những nhà lãnh đạo tài ba sử dụng cách tiếp cận "hai tròng" để lập sơ đồ phạm vi hoạt động. Họ xác định sự cần thiết phải lãnh đạo với một nhận thức về hiện tại cũng như tương lai. | Nhận thức hai tròng Những nhà lãnh đạo tài ba sử dụng cách tiếp cận hai tròng để lập sơ đồ phạm vi hoạt động. Họ xác định sự cần thiết phải lãnh đạo với một nhận thức về hiện tại cũng như tương lai. Con mắt nhìn được cả bức tranh tổng thể lẫn những chi tiết nhỏ. Họ cảm nhận được những gì xảy ra về cả con người và sự việc về cả hệ thống tổng thể lẫn hệ thống nhánh. Nhà lãnh đạo sử dụng cách tiếp cận hai tròng như thế nào Hãy xem xét nhận thức kiểu hai tròng thể hiện trong giai đoạn đầu của cuộc sáp nhập hai tập đoàn truyền thông lớn AOL - Time Wamer. Tạp chí Time đã đăng bài về việc Phó Chủ tịch American Online AOL là Ken Novack và Phó Giám đốc điều hành Miles Gibume gặp gỡ Richard Bressler cựu Giám đốc tài chính của Time Warner. Họ đề cập đến khả năng kết hợp hai tập đoàn lớn này bằng cách đưa ra những khía cạnh thực chất của vấn đề. Họ vạch ra tầm nhìn của Cty hợp nhất này và nêu tên những nhân vật chủ chốt sẽ nắm giữ vai trò quan trọng. Họ sử dụng lăng kính hai tròng để nhìn lại trụ sở chính của AOL nơi các nhà điều hành nhận định như nơi mà những nhà khảo cổ nghiên cứu những dấu hiệu thô sơ nhất trong buổi đầu nền văn minh nhân loại . Hãy nhìn về phía trước. Hãy dự đoán những sự việc có thể xảy ra trong một năm năm năm hoặc thậm chí mười năm nữa trên con đường anh đi. Những hành động như vậy tất nhiên cần đến sự phỏng đoán. Hãy tự cho mình cơ hội sử dụng một vài suy nghĩ mang tính giả định đó ít nhất một đôi lần. Tập trung vào viễn cảnh và cả cận cảnh trên con đường để tránh những sai lầm hay mắc phải. Hãy xem xét điều mà một nhà điều hành cấp cao của Time Wamer hiện đang nghĩ tới liên quan một quyết định ông thực hiện vào năm 1990. Năm đó một nhà quản lý của Time Wamer đang nắm một vị trí trong ban lãnh đạo của AOL đã tiếp cận nhà điều hành cao cấp của Time Wamer. Nhà quản lý này cho biết AOL là một Cty nhỏ nhưng đầy triển vọng. AOL đang rất cần 5 triệu USD tiền mặt. Nhà quản lý này đề xuất rằng Time Warner có thể mua lại 11 AOL với khoản tiền đó Nhà điều hành