TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của pH đến độc tính của niken lên cá sọc ngựa trên mẫu nước sông Đồng Nai

Bài viết giới thiệu về ảnh hưởng của pH đến độc tính của niken đến cá sọc ngựa trên mẫu nước sông Đồng Nai. Ngưỡng LC50 trong vòng 48 giờ đối với cá sọc ngựa 13 ngày tuổi dao động từ µg/L - µg/L ở pH 7,30 và 7,69. | Ảnh hưởng của pH đến độc tính của niken lên cá sọc ngựa trên mẫu nước sông Đồng Nai KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA pH ĐẾN ĐỘC TÍNH CỦA NIKEN LÊN CÁ SỌC NGỰA TRÊN MẪU NƯỚC SÔNG ĐỒNG NAI Mai Quang Tuấn (1) Phan Thị Diệu Lan Diệp Anh Linh2 TÓM TẮT Đặc điểm của nước mặt ảnh hưởng rất nhiều đến độc tính của kim loại nặng lên sinh vật thủy sinh. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến độc tính của kim loại nặng trong nước, nhưng các yếu tố pH, nhiệt độ, độ kiềm, độ cứng, DOC là những yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến độc tính của kim loại. Bài báo giới thiệu về ảnh hưởng của pH đến độc tính của niken đến cá sọc ngựa trên mẫu nước sông Đồng Nai. Ngưỡng LC50 trong vòng 48 giờ đối với cá sọc ngựa 13 ngày tuổi dao động từ µg/L - µg/L ở pH 7,30 và 7,69. Từ khóa: Niken, cá sọc ngựa, sông Đồng Nai. 1. Tổng quan về đối tượng nghiên cứu Cá trưởng thành được nuôi trong môi trường nước . Mẫu nước thí nghiệm thẩm thấu ngược, có pha thêm muối để đạt được nồng độ muối 6‰, điều chỉnh đến pH = 7,2, nhiệt độ phòng Mẫu nước để thí nghiệm ở đây là nước sông Đồng 27C ± 10C, độ sáng tối là 12h sáng : 12h tối. Nai. Năm 2015, 2016 nhóm có khảo sát chất lượng nước sông Đồng Nai tại 20 điểm dọc sông Đồng Nai, từ Bể có hệ thống lọc tuần hoàn, môi trường nuôi được thủy điện Đồng Nai 4 tại tỉnh Đăk Nông, đến cầu Đồng thay 2 lần/tuần, mỗi lần thay 1/3 lượng nước bằng cách hút phần nước nằm dưới đáy bể bằng ống xi phông. Nai (tỉnh Đồng Nai). Mục đích của cuộc khảo sát để Sau đó sẽ làm đầy bể nuôi lại bằng đúng lượng nước rút đánh giá sơ bộ chất lượng nước sông Đồng Nai, khảo ra. Thông thường, việc thay nước sẽ diễn ra đồng thời sát diễn biến chất lượng nước sông, để từ đó lựa chọn với vệ sinh bể. ra một số vị trí phù hợp, có chất lượng nước tương đối sạch, để phục vụ cho việc lấy mẫu nước, tiến hành thí Cá được cho ăn 3 lần/ngày bằng Tetramin vào 3 thời điểm sáng, trưa và tối, mỗi lần cách

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.