TAILIEUCHUNG - Việt Nam với Cơ hội và thách thức trong tuân thủ các quy định về thuế quan và phi thuế quan tham gia Hiệp định TPP

Bài viết đề cập đến những cơ hội và thách thức mới của Việt Nam khi phải thực hiện các quy định về thuế quan và phi thuế quan trong khuôn khổ Hiệp định. | Việt Nam với Cơ hội và thách thức trong tuân thủ các quy định về thuế quan và phi thuế quan tham gia Hiệp định TPP Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành Khoa Tài Chính Ngân hàng Ths : Lê Thị Hải Đường Tham gia viết bài báo Đề tài : Việt Nam với Cơ hội và thách thức trong tuân thủ các quy định về thuế quan và phi thuế quan tham gia Hiệp định TPP. Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình dương (TPP) kỳ vọng sẽ được ký kết vào cuối năm 2015 với mục tiêu tiến tới loại bỏ từ 90% trở lên các rào cản về thuế quan cho hàng hóa, dịch vụ của đối tác tham gia Hiệp định. Việt Nam hy vọng sẽ được hưởng lợi nhiều từ TPP nhưng cũng gặp không ít khó khăn đang ở phía trước. Bài viết đề cập đến những cơ hội và thách thức mới của Việt Nam khi phải thực hiện các quy định về thuế quan và phi thuế quan trong khuôn khổ Hiệp định. Một số vấn đề cơ bản của TPP Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP hiện nay có 12 nước tham gia bao gồm : Hiệp định này đầu tiên được ký kết ngày 3/6/2005, có hiệu lực từ 28/5/2006 giữa 4 nước Singapore , Chile, New Zealand, Brunei (do vậy Hiệp định này còn gọi là P4). Đến nay, TPP đã có sự tham gia của 8 nước gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Mỹ, Singapore, Nhật Bản và Việt Nam. Phạm vi điều chinh của TPP được xem là “ Bị quy định” bởi ít nhất gồm 3 yếu tố sau TPP là một hiệp định thương mại tự do có phạm vi rất rộng và nhiều rào cản bị dỡ ,bỏ ví dụ như rào cản về thuế quan sẽ cắt giảm nhiều hơn , rào cản về phi thuế quan, như phạm vi về dịch vụ , đầu tư lao động môi trường sẽ được mở cửa nhiều hơn. TPP là một hiệp định thương mại mở đón đi vào sâu hơn, đa dạng hóa hơn các lĩnh vực trước ddosddawcj biệt là các vấn đề phi thuế quan ,, như xuất xứ , hàng hóa các biện pháp phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ , mua sắm công , chính sách công, Chính sách cạnh tranh TPP là một hiệp định mở cửa tự do trong các lĩnh vực Thuế quan : Cắt giảm hầu hết các

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.