TAILIEUCHUNG - Hiệu quả của một số giải pháp giảm ô nhiễm không khí đô thị trên thế giới

Theo cơ sở dữ liệu về ô nhiễm không khí (ÔNKK) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2018, hơn 80% người dân tại các đô thị đang phải sống trong bầu không khí không đạt mức tiêu chuẩn. Bài viết giới thiệu một số giải pháp can thiệp mà các đô thị lớn trên thế giới áp dụng, đánh giá hiệu quả về mức độ cải thiện chất lượng không khí (CLKK), giảm thiểu tác động tới sức khỏe người dân, cũng như giá trị lợi ích mà xã hội thu được. | Hiệu quả của một số giải pháp giảm ô nhiễm không khí đô thị trên thế giới HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ĐÔ THỊ TRÊN THẾ GIỚI TS. Nguyễn Công Thành (1) Lê Thu Hoa TS. Nguyễn Diệu Hằng Theo cơ sở dữ liệu về ô nhiễm không khí (ÔNKK) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2018, hơn 80% người dân tại các đô thị đang phải sống trong bầu không khí không đạt mức tiêu chuẩn. Bài viết giới thiệu một số giải pháp can thiệp mà các đô thị lớn trên thế giới áp dụng, đánh giá hiệu quả về mức độ cải thiện chất lượng không khí (CLKK), giảm thiểu tác động tới sức khỏe người dân, cũng như giá trị lợi ích mà xã hội thu được. 1. Giảm ô nhiễm từ hoạt động giao thông cải thiện sức khỏe từ giảm thiểu phơi nhiễm với PM2,5 do các phương tiện giao thông sinh ra tương đương với Áp dụng hệ thống tiêu chuẩn khí thải với xe cơ mức giảm 1-10% số năm sống bị mất (EEA, 2010). giới Ở châu Âu, khí thải từ các phương tiện giao thông Hạn chế tốc độ xe trong thành phố chiếm 2/3 tổng lượng phát thải các chất tiền ô zôn, tác Hạn chế tốc độ lưu thông của các phương tiện là nhân chính gây ÔNKK. Tiêu chuẩn phát thải của xe cơ một trong những chính sách được áp dụng nhằm đảm giới Euro là giới hạn lượng thải tối đa được phép đối với bảo an toàn giao thông, đồng thời cải thiện tích cực các phương tiện cơ giới được trao đổi, mua bán trong CLKK nhờ giảm tiêu thụ nhiên liệu và phát thải. nội bộ các nước Liên minh châu Âu (EU). Xe không Vùng đô thị Barcelona (Barcelona Metropolitan đáp ứng tiêu chuẩn Euro mới không được phép mua Area) gồm TP Barcelona và 19 TP xung quanh bắt đầu bán. áp dụng giới hạn tốc độ xe cơ giới trong đô thị là 80 km/h Theo Cơ quan BVMT châu Âu (EEA), mặc dù, từ vào năm 2007 (trước đó giới hạn tối đa là 120 km/h). năm 1990 - 2005, lượng nhiên liệu mà các phương tiện Chính sách này làm lượng thải giảm đi 4%. CLKK được giao thông tiêu thụ tăng 26% nhưng lượng khí thải lại cải thiện 5-7% đối với các chất ô nhiễm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.