TAILIEUCHUNG - Bảo tồn các loài quý hiếm, đặc hữu phục vụ phát triển bền vững dãy Trường Sơn

Dãy Trường Sơn được ví như bức bình phong khổng lồ, vững chắc, không chỉ có giá trị to lớn về mặt an ninh quốc phòng mà còn là một vùng có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú, đa dạng với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên quý giá mà thiên nhiên đã ưu đãi ban tặng cho con người đang đứng trước nguy cơ ngày càng suy giảm thậm chí một số loài có nguy cơ tuyệt chủng. | Bảo tồn các loài quý hiếm, đặc hữu phục vụ phát triển bền vững dãy Trường Sơn TRAO ĐỔI - THẢO LUẬN BẢO TỒN CÁC LOÀI QUÝ HIẾM, ĐẶC HỮU PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DÃY TRƯỜNG SƠN TS. Lê Trần Chấn1 Dãy Trường Sơn được ví như bức bình phong khổng lồ, vững chắc, không chỉ có giá trị to lớn về mặt an ninh quốc phòng mà còn là một vùng có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú, đa dạng với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên quý giá mà thiên nhiên đã ưu đãi ban tặng cho con người đang đứng trước nguy cơ ngày càng suy giảm thậm chí một số loài có nguy cơ tuyệt chủng. Vì vậy, nhiệm vụ bảo tồn dãy Trường Sơn nói chung, các loài quý hiếm, đặc thù nói riêng phục vụ phát triển bền vững dãy Trường Sơn đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. 1. Đặt vấn đề 2. Một số dẫn liệu về các loài động, thực vật Dãy Trường Sơn tính từ thượng nguồn sông Cả quý hiếm, đặc hữu của dãy Trường Sơn (tỉnh Nghệ An) đến giáp miền Đông Nam bộ (tỉnh Trong khoảng vài thập niên gần đây, một số nhà Đồng Nai) dài , với vị trí địa lý, địa hình, khoa học Việt Nam và nước ngoài đã phát hiện một địa chất, khí hậu, sự gặp gỡ giao thoa của các luồng số loài động vật quý hiếm, đặc hữu ở dãy Trường sinh vật (chủ yếu là thực vật) từ phía Nam, Tây Bắc Sơn. Đây là những đóng góp to lớn không chỉ trong và phía Tây - Tây Nam là những nhân tố quyết định phạm vi Việt Nam mà còn trên phạm vi thế giới. tính ĐDSH của dãy Trường Sơn. Nơi đây từng được Sau đây là một số dẫn liệu cụ thể: Hiệp hội Bảo vệ chim quốc tế (Bird Life Intertional) công nhận là vùng chim đặc hữu (EBAs) và là 1 trong 221 Trung tâm Các loài chim đặc hữu của thế giới. Bảng 1. Danh sách các loài chim đặc hữu ở vùng Bắc Riêng khu vực Bắc Trường Sơn đã thống kê được 45 Trường Sơn loài động vật đặc hữu từ giun tròn đến khỉ hầu. Số Tên khoa học Tên Việt Nam Về thực vật, đã thống kê được 902 loài đặc hữu TT Trung bộ (chủ yếu phân bố ở dãy Trường Sơn), 1

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.