TAILIEUCHUNG - Nhiệt độ tối đa của CPU - Phần 2

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu tác hại của CPU khi bị quá nhiệt, cách đo nhiệt độ của CPU và bảng thống kê khả năng chịu nhiệt của các CPU thông dụng trên thị trường. | Nhiệt độ tối đa của CPU - Phần 2 Trong bài viết này bạn sẽ tìm hiểu tác hại của CPU khi bị quá nhiệt cách đo nhiệt độ của CPU và bảng thống kê khả năng chịu nhiệt của các CPU thông dụng trên thị trường. Nhiệt độ tối đa của CPU - Phần 1 CPU INTEL - Bảng 2 Pentium 4 Model Clock Max. Temp. C SL8Q9 GHz SL8PY GHz SL84Y GHz SL8J7 GHz SL7Z3 GHz SL7P2 GHz SL82U GHz SL8QB GHz SL8J6 GHz SL7Q2 GHz SL7Z5 GHz SL8PZ GHz SL84X GHz SL7L9 GHz SL7KN GHz SL8UP GHz SL7NZ GHz SL7J9 GHz SL7AJ GHz SL793 GHz 68 SL88L GHz SL8K4 GHz SL7B9 GHz SL7Z7 GHz SL8J5 GHz SL833 GHz SL7J8 GHz SL7KD GHz SL8Q5 GHz SL8PS GHz SL9C5 GHz SL7L8 GHz SL7PP GHz SL7PY GHz SL7PZ GHz SL7E6 GHz SL7KM GHz SL7B8 GHz SL7KC GHz SL7PN GHz SL79M GHz SL8K2 GHz SL7E5 GHz SL88K GHz SL6WE GHz 70 SL792 GHz 70 SL6WG GHz 70 SL7L5 GHz SL7KL GHz SL7PW GHz SL7PX GHz SL7Z8 GHz SL7LA GHz SL82Z GHz SL8J2 GHz SL8Q6 GHz SL8PR GHz SL7J7 GHz SL9C6 GHz SL6QC GHz 69 SL6PG GHz 69 SL6K7 GHz 69 SL6S5 GHz 69 SL6SM GHz 69 SL6JJ GHz 69 SL8JA GHz SL8PN GHz SL8ZZ GHz SL9CA GHz SL87L GHz SL7PM GHz SL7E4 GHz SL88J GHz SL79L GHz SL7KB GHz SL6WU 3 GHz 70 SL6WK 3 GHz 70 SL78Z 3 GHz 70 SL7BK 3 GHz 66 SL8Q7 3 GHz SL82X 3 GHz SL7PU 3 GHz SL8HZ 3 GHz SL7L4 3 GHz SL9CB 3 GHz SL7KK 3 GHz SL7J6 3 GHz SL8JZ 3 GHz .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG