TAILIEUCHUNG - Khái quát về ngành công nghệ thực phẩm

Bài viết giới thiệu khái quát về sự phát triển của ngành sản xuất lương thực, thực phẩm. Từ sự khởi nguồn khi con người tìm ra lửa, biết trồng trọt, chăn nuôi cho đến việc áp dụng các ngành khoa học kĩ thuật khác vào ngành thực phẩm | Khái quát về ngành công nghệ thực phẩm Nguồn Bài viết giới thiệu khái quát về sự phát triển của ngành sản xuất lương thực thực phẩm. Từ sự khởi nguồn khi con người tìm ra lửa biết trồng trọt chăn nuôi cho đến việc áp dụng các ngành khoa học kĩ thuật khác vào ngành thực phẩm giúp các độc giả có một cái nhìn sâu hơn về tầm quan trọng của thực phẩm đối với con người các vấn đề sản xuất thực phẩm trong tương lai. Tài liệu này trích trong quyển Cơ sở lý thuyết và kỹ thuật sản xuất thực phẩm của TS. Nguyễn Xuân Phượng và TSKH. Nguyễn Văn Thoa 1. Sự sống là một dạng vận động của vật chất. Sự sống là một dạng vận động của đặc biệt của vật chất đặc trưng bởi sự trao đổi chất của sinh vật đối với môi trường bên ngoài. Nếu sự trao đổi này ngừng thì sự sống cũng ngừng theo. Quá trình trao đổi chất bên trong cơ thể con người bắt đầu từ sự tiếp thu các thức ăn thức ăn đó vào cơ thể qua quá trình đồng hóa biến các phân tử hữu cơ của thức ăn protein gluxit lipit. nguồn gốc khác nhau thành các thành phần hữu cơ khác protein gluxit lipit. đặc hiệu của cơ thể. Kết quả của quá trình đồng hóa là sự tổng hợp nên các phân tử hữu cơ phức tạp tham gia cấu tạo và xây dựng các mô và các tế bào hoặc được dùng làm thức ăn dự trữ cho cơ thể. Quá trình này cần tới năng lượng. Cùng với quá trình đồng hóa là quá trình dị hóa là quá trình thoái hóa phân giải các chất hữu cơ thành các sản phẩm cuối cùng các chất cặn bã thải ra ngoài CO2 H2O urê. . Quá trình này năng lượng giải phóng ra rất nhiều một phần ở dạng nhiệt cho hoạt động cơ thể một phần được tích trữ lại trong ATP sử dụng cho các phản ứng tổng hợp và các hoạt động sinh lý. 2. Tầm quan trọng của thực phẩm đối với con người. Như vậy là có ăn mới có sự tồn tại sự sống của con người. Ăn uống là một vấn đề xã hội rất lớn nó liên quan đến mọi người hàng ngày. Trong cuộc sống xã hội ít có vấn đề có tính phổ biến và thường xuyên như vấn đề ăn uống. Về vật chất mà nói thì con người có ăn mới sống có ăn mới phát triển từ nhỏ đến