TAILIEUCHUNG - Một Case về Hypercalcemia

Bnhân đàn bà, caucasian, khoảng 56-57 tuổi, vào nhà thương vì khó thở và ngủ li bì (lethargy). Máu lấy ở Emergency Dept cho thấy serum calcium 14 g/dL (normal thường ở khoảng 10). Hematocrit 30%, TBMáuTrắng 16nghìn/mm3. Platelet normal. Diện vịnh (serum protein electrophoresis) không thấy monoclonal gammopathy, electrolytes bình thường, serum creatinine: bình thường, thử nghiệm gan: bình thuờng (Total protein, Albumin, bilirubin: normal) Serum Inonized calcium xác nhận tăng Calcium. XR các xương không thấy vết (lesions) ở các xương. Serum Parathyroid hormone chỉ hơi tăng. . | Một Case vê Hypercalcemia Như đã hứa xin viết một case về hypercalcemia Bnhân đàn bà Caucasian khoảng 56-57 tuổi vào nhà thương vì khó thở và ngủ li bì lethargy . Máu lấy ở Emergency Dept cho thấy serum calcium 14 g dL normal thường ở khoảng 10 . Hematocrit 30 TBMáuTrắng 16nghìn mm3. Platelet normal. Diện vịnh serum protein electrophoresis không thấy monoclonal gammopathy electrolytes bình thường serum creatinine bình thường thử nghiệm gan bình thuờng Total protein Albumin bilirubin normal Serum Inonized calcium xác nhận tăng Calcium. XR các xương không thấy vết lesions ở các xương. Serum Parathyroid hormone chỉ hơi tăng. CAT scan của ngực bụng chậu cho thấy có một số hạch bạch huyết lớn adenopathy ở cuống phổi hilar area cũng có hạch ở sau màng bụng retroperitoneal lymphadenopathy . Bạn nhìn film CAT scan bụng thì thấy có một vài hạch khá lớn đến cm. CAT scan cuả đầu normal. Bnhân khoẻ mạnh cho đến cách đây 3 tháng bắt đầu ho. Và vì ho này dai dẳng không thuyên giảm bnhân đuợc gửi cho một chuyên viên bệnh phổi CAT scan phổi cho thấy có hạch ở hai cuống phổi hilar areas và dưới chỗ chia đôi cuống phổi chính subcarinal area . Chuyên viên phổi quyết định làm Mediastinoscopy và bronchoscopy ở thời điểm ấy cuối tháng 12 2006 . Biopsy hạch ở hilar area cho thấy Sarcoidosis dưới kính hiển vi. Bnhân không có bệnh sử lao. Và cho đến nay không sốt. Bình thường bnhân nặng 100 kg cao 158 cm . Trong 3 tháng qua mất 30 kg. Ôn lại các cơ quan review of the systems- ROS bnhân đang mơ mơ màng màng- Ôn lại cơ quan với sự giúp đỡ cuả con gái không có gì lạ không có bsử đau bụng không iả chảy nước đái bình thuờng không đau khớp không yếu các bắp thịt không nhức đầu mắt không có gì lạ không có bsử kinh giật. Truớc khi bệnh nhân vào nhà thương chỉ uống Aspirin và multivitamin. Bnhân có 3 con từ 24-29 tuổi sống một mình làm công nhân trong một hãng điện toán không hút thuốc không uống rượu không có bệnh sử về tâm thần không có ý tự tử no suicidal ideation không có bsử nhiễm hoá .