TAILIEUCHUNG - Quan điểm về CIO đã thay đổi?

Nhìn lại sau 4 năm IDG tổ chức trao giải CIO tiêu biểu, vị trí của người phụ trách CNTT ở Việt Nam đã có sự phân hoá rõ nét. | Quan điểm về CIO đã thay đổi Nhìn lại sau 4 năm IDG tổ chức trao giải CIO tiêu biểu vị trí của người phụ trách CNTT ở Việt Nam đã có sự phân hoá rõ nét. CIO - nhà chiến lược kinh doanh Trước đây nhiệm vụ chính của phòng bộ phận CNTT trong tổ chức - doanh nghiệp TC DN là đảm bảo cho hệ thống CNTT hoạt động ổn định thông suốt. Ở những TC DN mà lãnh đạo am hiểu về công nghệ bộ phận CNTT có thể đảm nhận những nhiệm vụ cao hơn chẳng hạn tham gia triển khai dự án tin học hóa một quy trình nào đó của TC DN. Giờ đây người đứng đầu bộ phận CNTT đã mạnh dạn hơn họ chủ động đề xuất ý tưởng tổ chức thực hiện dự án. Các ý tưởng của họ không chỉ xoay quanh việc cải tiến năng suất lao động của nhân viên hay các giải pháp phục vụ quản lý mà cao hơn đó là những ý tưởng làm tăng lợi nhuận thông qua ứng dụng CNTT. Tôi cho rằng CIO tương đương với vai trò của CFO trong lĩnh vực tài chính. Nếu như CFO là người chịu trách nhiệm quản lý tài chính của một công ty CFO hiểu rõ nguồn tài chính bắt nguồn từ đâu dịch chuyển tới nơi nào và làm sao để quản lý bảo vệ điều khiển nó thì CIO cũng đang dần trở thành người chịu trách nhiệm về nơi khởi nguồn của thông tin nơi thông tin sẽ được truyền đạt tới thông tin được dùng vào việc cần hiểu được mức độ tăng trưởng thông tin của tổ chức nắm rõ được lượng thông tin tạo ra và lượng thông tin sao chép . CIO giữ vai trò lãnh đạo nhưng cần kích thích những đồng nghiệp tham gia vào quá trình thiết kế và phát triển hệ thống bởi vì hiểu được cách thức người sử dụng sẽ sử dụng thông tin trong hệ thống là điều then chốt để đảm bảo rằng thông tin được lưu trữ bảo vệ và nâng cấp hợp lý . Steven Leonard chủ tịch EMC Trong ngành ngân hàng NH không thể không nhắc đến cái tên Lê Xuân Vũ. Thời gian ông Vũ công tác tại Techcombank cũng là thời gian NH này được biết đến với những sản phẩm dịch vụ mang tính tiên phong như dịch vụ giao dịch NH qua Internet quản lý tài sản của nhà đầu tư chứng khoán NH điện tử. đem lại tiện ích cho khách hàng tăng doanh thu cho .