TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu BAO THANH TOÁN – MỘT DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐẦY TRIỂN VỌNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Hiện nay, Việt Nam đang tích cực tiến hành các cuộc đàm phán để gia nhập tổ chức thương mại lớn nhất toàn cầu WTO. Từ nay đến năm 2008, ngành Tài chính Ngân hàng Việt Nam sẽ mở cửa hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới. Chính vì thế, đa dạng hóa và phát triển sản phẩm mới là một trong những chiến lược để tồn tại và phát triển của bất cứ ngân hàng nào. Muốn đạt mục tiêu đó, các định chế tài chính Việt Nam không còn con đường nào khác là phải. | BAO THANH TOÁN - MỘT DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐẦY TRIỂN VỌNG CHO CÁC DOANH nghiệp việt nam Hiện nay Việt Nam đang tích cực tiến hành các cuộc đàm phán để gia nhập tổ chức thương mại lớn nhất toàn cầu WTO. Từ nay đến năm 2008 ngành Tài chính Ngân hàng Việt Nam sẽ mở cửa hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới. Chính vì thế đa dạng hóa và phát triển sản phẩm mới là một trong những chiến lược để tồn tại và phát triển của bất cứ ngân hàng nào. Muốn đạt mục tiêu đó các định chế tài chính Việt Nam không còn con đường nào khác là phải nhanh chóng đưa vào áp dụng các sản phẩm tài chính mới đã được áp dụng trên thế giới trong đó có nghiệp vụ bao thanh toán factoring . Bao thanh toán nếuđược triển khai tích cực và hiệu quả sẽ góp tên vào danh mục các sản phẩm ngân hàng góp phần nâng cao tính cạnh tranh của ngân hàng Việt Nam so với các ngân hàng nước ngoài. Nhận thức rõ điều đó một số ngân hàng thương mại đang bước đầu thực hiện nghiệp vụ này như Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam VCB . Thật ra bao thanh toán không phải là một thuật ngữ hoàn toàn mới lạ. Những hình thức cơ bản của nó đã xuất hiện cách đây hàng ngàn năm và theo thời gian theo đà phát triển của thương mại nói riêng và của loài người nói chung bao thanh toán đã dần đạt đến trình độ ưu việt như hiện nay. Rất nhiều nước trên thế giới sử dụng bao thanh toán như một giải pháp tối ưu thúc đẩy quá trình buôn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ diễn ra thuận lợi và hiệu quả hơn. Những lợi ích mà bao thanh toán đem lại cho thương mại trong phạm vi quốc gia và trên toàn thế giới ngày càng được khẳng định và công nhận rộng rãi. Trong phạm vi bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu xem bao thanh toán là gì lợi ích bao thanh toán mang lại cho các doanh nghiệp cũng như các nhà cung ứng các dịch vụ này như thế nào. 1. Khái niệm Theo khoản a Điều 2 Luật tiêu chuẩn chuyển nhượng khoản phải thu UNCITRAL UNCITRAL Model Law on Assignment of Receivables chuyển nhượng khoản phải thu là thỏa thuận trong đó một bên

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN