TAILIEUCHUNG - Kết quả phẫu thuật lác ngoài luân hồi ở trẻ em dựa trên nghiên cứu thuần tập ở cộng đồng

Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu nhằm mô tả kết quả lâu dài sau phẫu thuật lác ngoài luân hồi ở trẻ em vài nghiên cứu thuần tập. Nghiên cứu tiến hành hồi của bệnh án của tất cả trẻ em ( | THÔNG TIN NHÃN KHOA QUỐ C TẾ Kết quả phẫu thuật lác ngoài luân hồi ở trẻ em dựa trên nghiên cứu thuần tập ở cộng đồng Người dịch: Hà Huy Thiên Thanh* Postoperative outcomes in children with intermittent exotropia from a population-based cohort (JAAPOS, Volume 13, Number 1, February 2009) Noha S. Ekdawi, Kevin J. Nusz, Nancy N. Diehl và Brian G. Mohney TÓM TẮT Mục tiêu: mô tả kết quả lâu dài sau phẫu thuật lác ngoài luân hồi ở trẻ em với nghiên cứu thuần tập. Phương pháp: hồi cứu bệnh án của tất cả trẻ em (<19 tuổi) sống tại vùng Olmsted, Minnesota (Mỹ), từ 1/1/1975 đến 31/12/1994 được chẩn đoán lác ngoài luân hồi và đã được điều trị phẫu thuật. Kết quả: trong 184 bệnh nhân (BN) bị lác ngoài luân hồi, 61 BN (33%) được mổ ở tuổi trung bình là 7,6 tuổi (tuổi nhỏ nhất là 3,2 và lớn nhất là 23 tuổi). 12 trong số 61 BN (19,7%) được mổ lần 2 (10 trường hợp tái phát và 2 trường hợp lác trong do phẫu thuật quá mức), không có BN nào phải mổ ³3 lần trong thời gian theo dõi 10 năm từ lần mổ đầu tiên. 56/ 61 bệnh nhân (92%) được đánh giá kết quả lần cuối sau lần mổ đầu trung bình 7,4 năm (dao động 0 -18 năm): có 31/ 56 bệnh nhân (55%) độ lác trong khoảng 9D hai mắt cân bằng nhìn xa và 25/55 BN (45%) có kết quả nhìn thấy hình nổi tốt hơn 60 cung/ giây. Tỷ lệ Kaplan – Meier về phát triển độ lác ³10D sau lần mổ đầu tiên là 54% sau 5 năm, 76% sau 10 năm và 86% sau 15 năm. Kết luận: nghiên cứu về phẫu thuật lác ngoài luân hồi ở trẻ em cho thấy chỉ có 1/5 số BN phải mổ lại lần hai, sau khoảng thời gian theo dõi trung bình là 8 năm, có khoảng 50% số BN được chỉnh lác thẳng trục và 45% có phù thị. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Lác ngoài luân hồi là hình thái thường gặp nhất trong lác ngoài ở trẻ em, xuất hiện trên một trẻ khỏe mạnh bị lác ngoài mắc phải nhưng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.