TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị sụp mí tái phát

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu đặc điểm lâm sàng SMTP và kết quả điều trị. Tác giả thiết kế nghiên cứu can thiệp lâm sàng tiến cứu. 36 bệnh nhân (37 mắt) sụp mi tái phát (SMTP) được phẫu thuật từ tháng 01/2006 đến tháng 6/2008 tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Mất SMTP có chức năng cơ nâng mi trên 25 mm được phẫu thuật cắt ngắn cơ nâng mi trên (CNCNMT), chức năng cơ nâng mi trên dưới 5mm được phẫu thuật treo mi trên vào cơ trản (TMTVCT) bằng dây silicon. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌ C Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị sụp mi tái phát Trần An*, Nguyễn Văn My** TÓM TẮT Mục tiêu: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng SMTP và kết quả điều trị. Đối tượng và phương pháp: thiết kế nghiên cứu can thiệp lâm sàng tiến cứu. 36 bệnh nhân (37 mắt) sụp mi tái phát (SMTP) được phẫu thuật từ tháng 01/2006 đến tháng 6/2008 tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Mắt SMTP có chức năng cơ nâng mi trên ³ 5 mm được phẫu thuật cắt ngắn cơ nâng mi trên (CNCNMT), chức năng cơ nâng mi trên 3mm; chỉnh non > 3mm. + Biến dạng bờ mi. + Thị lực giảm do viêm giác mạc vì hở mi. III. KẾT QUẢ, BÀN LUẬN 1. Đặc điểm lâm sàng . Phân bố bệnh nhân Bảng 1. Phân bố bệnh nhân theo tuổi Tu S BN T l 25 2 5 21 8 36 5,6 13,9 58,3 22,2 100 s T - Theo tuổi: tuổi nhỏ nhất: 7; tuổi lớn nhất: 50. Nhóm BN tuổi 16-25: 58,3%. - Theo giới: nam 38,9%; nữ 61,1%. Chúng tôi cho rằng: tuổi nhỏ nhất phụ thuộc vào tuổi được can thiệp SM lần đầu; tuổi lớn nhất, nhóm BN 16-25 đông nhất và tỉ lệ SMTP theo giới phụ thuộc vào nhu cầu thẩm mỹ của người bệnh trong quần thể nghiên cứu. . Nguyên nhân, hình thái SM -Nguyên nhân: Bảng 2. Phân loại SMTP theo nguyên nhân ban đầu SMTP 24 B sinh M ph T s S BN 34 02 36 T l (%) 94,4 5,6 100 Nhãn khoa Việt Nam (Sưë 16-01/2010) NGHIÊN CỨU KHOA HỌ C Tỉ lệ này khác biệt xa với SM nói chung: SMBS 75%; SMMP 25%. Điều này chứng tỏ SMBS đến mổ SMTP nhiều hơn hẳn SMMP. -Hình thái SM một mắt và hai mắt: Bảng 3. SMTP một mắt và SMTP hai mắt SMTP 35 01 36 97,2 2,8 100 SMTP hình thái một mắt chiếm đa số (97,2%). -Mức độ SMTP: Bảng 4. Mức độ SMTP Tổng số Trung bình Tổng số mắt Tỉ lệ % 9 28 37 24,3 75,7 100 SMTP mức độ nặng chiếm đa số. Điều này chứng tỏ rằng bệnh nhân SMTP thường chỉ đi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.