TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS TT Trà Cú

Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS TT Trà Cú là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập cũng như hệ thống kiến thức môn học, giúp các em tự tin đạt điểm số cao trong kì thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo đề thi. | Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS TT Trà Cú PHÒNG GD VÀ ĐT TRÀ CÚ ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS TT TRÀ CÚ MÔN TOÁN LỚP 9 NĂM HỌC 2018 ­ 2019 GV ra đề: Nguyễn Thị Kiều Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Hạnh MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: 1/. Ma trận đề kiểm tra: Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Tên TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chủ đề 1. Căn bậc Nhận Sử Áp Sử dụng hai. Căn bậc biết dụng dụng hằng ba các tính các kiến đẳng chất phép thức thức để của căn biến về trục rút gọn bậc hai đổi căn biểu và căn đơn thức ở thức bậc ba giản mẫu chứa căn các đề rút bậc hai biểu gọn ở dạng thức biểu phức chứa thức. tạp căn phép thức khai bậc phươn hai g để để tính giá tìm x trị của biểu thức. Số câu 9câu 1câu 2câu 1câu 13 câu điểm 2,25 1 0,5điểm 0,25điểm 4điểm=40% % điểm điểm C4,9 C7 C1, 2,3, C21 5,6, 8, 10,11, 12 2. Hàm số Nhận Vẽ Tìm bậc nhất biết đồ điều đước thị kiện của hs là hs của m và n bậc hàm để đồ nhất, số, thị của hs tìm hàm số đồng được đi qua biến, tọa hai điểm đths là độ cho hai đt giao trước song điểm song ­ C22b : Tìm được tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số. Số câu 3câu 1 câu 1câu 5câu điểm 0,75 2 0,25điể 3điểm= % điểm điểm m 30% C13,14 C22 C16 ,15 3. Hệ thức Biết sử Sử lượng trong dụng dụng tam giác hệ hệ vuông thức thức lượng lượng trong để tìm tam độ dài giác đoạn vuông thẳng. để tính độ dài đt Số câu 4câu 1câu 5câu điểm 1điểm 0,5điểm 1,5điểm= % C17,18, C23c 15% 19,20 4. Đường Sử tròn dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau để chứng minh hai đt vuông góc, đt song song Số câu 2câu 2câu điểm 1,5điể 1,5điểm= % m

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.