TAILIEUCHUNG - Hỏi đáp kĩ thuật chăn nuôi lợn trong nông hộ

. | MARD - DANIDA Illi II li tì ti If till II lí H li IIÌ1HII nu II SMALL LIVESTOCK Hỏi đáp kỹ thuật chăn nuôi lợn trong nông hộ Tài liệu tham khảo dùng cho nông dân chăn nuôi tại nông hộ NHÀ XUẤT BÀN NÔNG NGHIỆP Hợp phẩn Chản nuôi Gia súc nhỏ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Bộ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT MARD BỘ NGOẠI GIAO ĐAN MẠCH DANIDA CHƯƠNG TRÌNH Hỗ TRỢ NGÀNH NÔNG NGHIỆP ASPS Hỏi đáp kỹ thuật chăn nuôi lợn trong nông hộ Tài liệu tham khảo dùng cho nông dân chăn nuôi tại nông hộ TRUNG TẬM KHUYẾN NÔNG QỤỐC GIA HỢP PHẢN CHĂN NUÔI GIA súc NHỎ NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP HÀ NÔI - 2007 NHỮNG NGƯỜI THAM GIA Biên soạn và hoàn thiện cuốn sách Trằn Kim Anh Phạm Khắc Hiếu Nguyễn Tấn Anh Phạm Sĩ Lăng Đoàn Khắc Húc Phùng Thị Vàn Phạm Sĩ Tiệp Nhữ Vãn Thụ Thải Thị Minh Phạm Thị Mây Nguyễn Hữu Hùng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Hội Chần nuôi Việt Nam Hội Thú y Việt Nam Viện Thú y Viện Chăn nuôi Viện Chăn nuôi Viện Chăn nuôi Hợp phần Chăn nuôi Gia súc nhò Xã Đông Kinh Đông Hưng Thái Bình Xã Thạch Bình Thạch Thành Thanh Hoá Hoạ sỹ Nguyễn Lộc Chù biên Trằn Kim Anh Carl Erik Schou Larsen

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.