TAILIEUCHUNG - Phương pháp chủ động thức ăn xanh ngoài cỏ cho gia súc 1

PÀO LỆ ìrHÁP CHU đ ộ n gTHỨC ĂN GIA LỆ HẰNG.*************PHƯƠNG PHÁP CHỦ ĐỘNGTHỨCAn xanh ngoAi'. XUẤT BẢN HÀ Nội - 2008Jlò’i n ó i với sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành ở nước ta, nghề chế biến thức ăn chăn nuôi đang phát triển nhanh chóng. Song sự các nhá máy chề' bìêh thức ăn công nghiệp chỉ đáp ứng được khoảng 1/3 nhu cầu thức ăn ' đàn gia khi đó, với ưu thế là một nước nhiệt đới, cây trái xanh tốt, ngành chăn nuôi Việt Nam luôn nền tảng nguyên liệu vững chắc là nguồn thức ăn phú và nguồn phụ phẩm công, nông nghiệp dồi dàoTrong những năm gần đây, khi đàn gia súc của tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng thì nhu thức ăn lại trở nên nóng bỏng bởi tập quán chăn thả dụng theo mùa vụ đã không thể đáp ímg yêu cầu đang trong xu hướng cộng nghiệp hóa hiện nayVì vậy, mở rộng diện tích trồng cỏ và tăng cường , chế biến phụ phẩm công, nông nghiệp nhằm lợi thế vùng làm thức ăn cho gia súc, dặc biệt là nhai lại ở nước ta vốn rất dễ thiểu thức ăn vào , mùa khô là việc làm mang nhiều lợi ích và đảm nuôi hiệu bỉêh thức ăn cho gia súc từ nhiều nguồn thức phong phú và từ các nguồn phụ phẩm là chủ động thức ăn đơn giận và rẻ tiền nhưng hiện trỏ thành tập quán, thối quen và tư duy chính người chăn nuôi nên trên thực tế việc phát triển thức ăn này còn khá nhiều hạn chếCuốn sách nhỏ "Phương pháp chủ động thức ngoài cỏ cho gia súc” được biên soạn vớỉ mục thiệu đa dạng nguồrữhức ăn thô cho gia súc và một số phương pháp chế biến thông dụng, dễ làm hiệu quả caoTuy nhiên, nguồn thức ăn xanh trong chăn nuôi dân tìm thấy và sử dụng lâu đời cũng như kết quả trình nhập nội các giống cỏ siêu năng suất khác nhiều mà cuôh sách nhỏ này chưa thể cập nhật và hết. Trong từng phương pháp được giới thiệu cũng có thể có các chi tiết khác nhau ở thực tế miền và có thể còn một sô'thiểu sót. Tác giả xin và rất mong nhận đước sự đóng góp ý kiến quý báu độc giả!.Kính chúc người chăn nuôi thành công!.7Á c ý À4.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.