TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 có đáp án - Phòng GD&ĐT Thị xã Phú Mỹ

Cùng tham khảo Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 có đáp án - Phòng GD&ĐT Thị xã Phú Mỹ sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao. | Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 có đáp án - Phòng GD&ĐT Thị xã Phú Mỹ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC THỊ XÃ PHÚ MỸ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 MÔN: TOÁN LỚP 9 ĐỀ CHÍNH THỨC (Hướng dẫn chấm có 03 trang) Bài 1 (2,5 điểm). 1. Thực hiện phép tính: a) 64 + 3 −125 b) 2 2 + 18 − 2 8 a+3 a a −1 2. Rút gọn biểu thức P = − 2 ⋅ + 1 với a ≥ 0; a ≠ 1 . a +3 a −1 Bài 2 (3,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng (d1 ) : y = 2 x + 2 và 1 (d 2 ) : y = − x − 2 . Gọi C là giao điểm của (d1 ) , ( d 2 ) . Hai đường thẳng (d1 ) và ( d 2 ) cắt 2 trục Oy theo thứ tự tại D và E . a) Vẽ (d1 ) và ( d 2 ) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy . b) Tìm tọa độ các điểm C , D, E. c) Tính diện tích tam giác CDE . Bài 3 (1,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH ( H ∈ BC ). Tính AH , AC và biết BH = 9cm; CH = 16cm. SinC Bài 4 (2,5 điểm). Cho đường tròn tâm O đường kính AB và C là một điểm trên đường tròn (C khác A và B ). Kẻ CH vuông góc với AB tại H . Gọi I là trung điểm của AC ; OI cắt tiếp tuyến tại A của (O ) tại M ; MB cắt CH tại K . a) Chứng minh: OI ⊥ AC và tam giác ABC vuông tại C. b) Chứng minh MC là tiếp tuyến của (O ) . c) Chứng minh K là trung điểm của CH . Bài 5 (0,5 điểm). Giải phương trình: x −5 + 7 − x = 2. __Hết__ Họ và tên học sinh . Số báo danh . Chữ ký giáo viên coi kiểm tra PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC THỊ XÃ PHÚ MỸ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 MÔN: TOÁN LỚP 9 ĐỀ CHÍNH THỨC (Hướng dẫn chấm có 03 trang) Bài 1 (2,5 điểm). 1. Thực hiện phép tính: a) 64 + 3 −125 b) 2 2 + 18 − 2 8 a+3 a a −1 2. Rút gọn biểu thức P = − 2 ⋅ + 1 với a ≥ 0; a ≠ 1 . a +3 a −1 Câu Nội dung Điểm 3 a) 64 + −125 = 8 + (−5) = 3 . 0,75 Tính được: 64 = 8 (0,25); 3 −125 = −5 (0,25); 8 + .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.