TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 - Trường THCS Phạm Hồng Thái

Nhằm giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, cũng như làm quen với cấu trúc ra đề thi và xem đánh giá năng lực bản thân qua việc hoàn thành đề thi. Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 - Trường THCS Phạm Hồng Thái dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi. Chúc các em thi tốt! | Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 - Trường THCS Phạm Hồng Thái PHÒNG GD-ĐT MÊ LINH BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN: TOÁN 9 (thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề) Họ và tên học sinh: .Lớp: Điểm Lời phê của Thầy (Cô) Ý kiến của phụ huynh §Ò bµi Câu 1( 2,5 điểm): √ Cho hai biểu thức A = à = + , ớ > 0; ≠1 √ √ √ a) Tính GT biểu thức A khi x = 9. b) Rút gọn B. c) Tìm GT của x để 2AB = 2√ + 5. Câu 2( 2,0 điểm): √ 1) Tính : A = √2. √8 + + (−2) √ 2) Tìm x, biết: 3√ − 2018 − 4( − 2018) = 1 Câu 3(1,5 điểm) : Cho hàm số bậc nhất y = 2x+ b (1) a) Hàm số (1) ĐB hay NB? Vì sao? b) Biết đồ thị hàm số (1) đi qua điểm M(1;-1). Tìm b và vẽ đồ thị hàm số (1) với b tìm được. Câu 4( 3,5 điểm) : Cho đường tròn (O;R).Lấy điểm C ∈ ( ), qua C vẽ đường thẳng (d) là tiếp tuyến của đường tròn (O). Trên (d) lấy điểm A bất kì (A ≠ ) và từ A vẽ tiếp tuyến thứ hai AB với đường tròn (O) ( B là tiếp điểm). 1) Chứng minh 4 điểm A,B,O,C thuộc một đường tròn và OA là trung trực của BC. 2) Gọi D là giao điểm của OA và BC. Chứng minh: không đổi. 3) Kẻ đường kính BE của (O), gọi giao điểm thứ hai của AE với (O) là F. Gọi I là trung điểm của EF và gọi M là giao điểm của BC với OI. Chứng minh: = 4) Chứng minh ME là tiếp tuyến của đường tròn (O). Câu 5( 0,5 điểm) : √ Tìm GTLN của biểu thức P = với x > 2. BÀI LÀM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.