TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu điều trị một số trường hợp bong võng mạc nguyên phát bằng phương pháp không ấn độn ngoài củng mạc

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm đánh giá kết quả phẫu thuật một số trường hợp bong võng mạc nguyên phát bằng phương pháp ấn độn khí nội nhãn. Nghiên cứu áp dụng 40 mắt/40 bệnh nhân được chẩn đoán bong võng mạc nguyên phát, có vết rách võng mạc nhỏ hơn hoặc bằng 1 múi giờ nằm trên cung giờ 8h-4h phía trên, vết rách võng mạc nằm trước xích đạo, chưa có tăng sinh dịch kính võng mạc. Nghiên cứu tiến cứu thử nghiệm lâm sàng không đối chứng. Thực hiện tại khoa Đáy Mắt - Bệnh viện Mắt Trung ương từ tháng 12/2008-7/2009. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP BONG VÕNG MẠC NGUYÊN PHÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG ẤN ĐỘN NGOÀI CỦNG MẠC Đỗ Như Hơn*, Nguyễn Thị Nhất Châu*, Nguyễn Hữu Dũng** TÓM TẮT Mục tiêu: đánh giá kết quả phẫu thuật một số trường hợp bong võng mạc nguyên phát bằng phương pháp ấn độn khí nội nhãn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 40 mắt/40 bệnh nhân được chẩn đoán bong võng mạc nguyên phát, có vết rách võng mạc nhỏ hơn hoặc bằng 1 múi giờ nằm trên cung giờ 8h - 4h phía trên, vết rách võng mạc nằm trước xích đạo, chưa có tăng sinh dịch kính võng mạc. Nghiên cứu tiến cứu thử nghiệm lâm sàng không đối chứng. Thực hiện tại khoa Đáy Mắt - Bệnh viện Mắt Trung ương từ tháng 12/2008-7/2009. Phương pháp phẫu thuật là chọc tháo dịch dưới võng mạc hàn gắn vết rách võng mạc bằng lạnh đông qua củng mạc và bơm khí nở (SF6, C3F8) vào buồng dịch kính, sau mổ bệnh nhân giữ tư thế đầu sao cho bóng khí nổi lên ép vào vùng võng mạc có vết rách trong thời gian ít nhất 7 ngày. Kết quả: tỷ lệ thành công về mặt giải phẫu là 77,5% với lần mổ đầu tiên và 100% sau 2 đến 3 lần mổ. Thất bại về mặt giải phẫu của phẫu thuật xảy ra chủ yếu trong tháng đầu tiên sau mổ, nguyên nhân chủ yếu là do vết rách võng mạc mới. Kết quả thị lực ≥ 3/10 tại thời điểm 3 tháng là 62,9% và tại thời điểm 6 tháng là 70,5% trên những mắt thành công về mặt giải phẫu với 1 lần mổ. Sau lần mổ cuối cùng, hầu hết bệnh nhân cải thiện thị lực, không có bệnh nhân nào có thị lực BBT/ST. Kết luận: điều trị bong võng mạc có rách bằng phương pháp không ấn độn ngoài củng mạc về mặt chức năng là rất hiệu quả, thất bại về mặt giải phẫu có thể giải quyết bằng phương pháp khác mà không ảnh hưởng nhiều đến kết quả cuối cùng về mặt chức năng. Từ khóa: Bong võng mạc nguyên phát. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Bong võng mạc (BVM) là một bệnh nặng và điều trị khó khăn. Đây là một trong những nguyên nhân gây mù lòa và giảm thị lực trầm trọng. Tuy nhiên, nếu được phát hiện và điều trị kịp thời thì khả năng chữa khỏi bệnh và phục hồi thị .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.