TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Thanh Xá

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Thanh Xá để ôn tập nắm vững kiến thức cũng như giúp các em được làm quen trước với các dạng câu hỏi đề thi giúp các em tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi! | Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Thanh Xá PHÒNG GD & ĐT THANH BA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I ĐỀ SỐ 01 MÔN: TOÁN 9 Thời gian làm bài: 90 phút TRƯỜNG THCS THANH XÁ (Đề thi gồm 02 trang) Thí sinh không làm vào đề thi! I. TRẮC NGHIỆM( 3điểm) Hãy chọn một đáp án mà em cho là đúng nhất. Câu 1: Biểu thức xác định khi: A. . B. . C. . D. . Câu 2: Hàm số có đồ thị là hình nào sau đây? Câu 3: Giá trị của biểu thức bằng A. . B. 1. C. 4. D. ­ 4. Câu 4: Đường tròn là hình: A. Không có trục đối xứng B. Có một trục đối xứng C. Có hai trục đối xứng D. Có vô số trục đối xứng Câu 5: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến ? A. y = 2 – x. B. . C. . D. y = 6 – 3(x – 1) Câu 6: Nếu hai đường thẳng y = ­3x + 4 (d1) và y = (m+1)x + m (d2) song song với nhau thì m bằng A. – 2. B. ­4 C. 4. D. – 3. Câu 7: Trên hình ta có: H 9 x y 15 A. x = 5,4 và y = 9,6 B. x = 5 và y = 10 C. x = 10 và y = 5 D. x = 9,6 và y = 5,4 Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 18; AC = 24. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó bằng A. 30. B. 20. C. 15. D. 15. Câu 9: Cho (O; 1 cm) và dây AB = 1 cm. Khoảng cách từ tâm O đến AB bằng A. cm. B. cm. C. cm. D. cm. Câu 10: Cho . Khi đó khẳng định nào sau đây là Sai? A. sin = sin B. sin = cos C. tan = cot D. cos = sin Câu 11: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = ­ 3x + 2 là: A. (­1;­1) B. (­1;5) C. (2;­8) D. (4;­14) Câu 12: Cho đường thẳng y = ( 2m+1)x + 5 . Góc tạo bởi đường thẳng này với trục Ox là góc nhọn khi: A. m > ­ B. m 0 và x 1 a) Rút gọn biểu thức A b) Tìm giá trị của x để A = 1 c) Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên. Câu 4 ( 1 điêm):̉ Cho ham sô y = ­2x + 1 (d) ̀ ́ a)Vẽ đồ thị (d) của hàm số y = ­2x + 1 b)Xác định các hệ số a và b của hàm số y = ax + b, biết rằng đồ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.