TAILIEUCHUNG - Đi đầu trong giai đoạn khủng hoảng

Có một thực tế thường xảy ra hiện nay là rất nhiều doanh nghiệp hoàn toàn chủ quan với việc phải chuẩn bị, đề phòng để đương đầu với những tình huống có thể xẩy ra khủng hoảng trầm trọng. Bởi bản chất con người là hay chú ý đến những điều trước mắt mà ít chú ý lường trước những thảm hoạ mang tính giả thuyết có thể chẳng bao giờ xảy ra. | Đi đâu trong giai đoạn khủng hoảng Có một thực tế thường xảy ra hiện nay là rất nhiều doanh nghiệp hoàn toàn chủ quan với việc phải chuẫn bị đề phòng để đương đầu với những tình huống có thể xẫy ra khủng hoảng trầm trọng. Bởi bản chất con người là hay chú ý đến những điều trước mắt mà ít chú ý lường trước những thảm hoạ mang tính giả thuyết có thể chẳng bao giờ xảy ra. Tuy nhiên trong thực tế có vô số những khủng hoảng thứ yếu luôn xảy ra hàng ngày với những cuộc điện thoại cuộc họp email báo cáo. - những thử thách hàng ngày trong việc điều hành một doanh nghiệp. Nếu có sự chuẩn bị trước chỉ mất vài giờ đồng hồ bạn có thể đưa ra một kế hoạch đối phó và công việc còn lại chỉ là thực hiện kế hoạch đó khi khủng hoảng bất ngờ xảy ra. Những chi phí liên quan đến lập kế hoạch và đào tạo để đối phó với một thảm hoạ hay khủng hoảng đã được lường trước chỉ là một phần chi phí nhỏ vậy mà vẫn chưa được doanh nghiệp tính đến. Khi một thảm hoạ thiên nhiên xảy ra như bão lũ lụt tai nạn chết chóc sản xuất thất bại gian lận nội bộ phá hoại hay điều hành kém - thì kế hoạch và việc chuẩn bị trước đó có thể giúp bạn nhanh chóng khắc phục. Hay cụ thể hơn đề phòng trước chính là yếu tố quyết định rõ giữa sự tồn tại hay sụp đổ của doanh nghiệp. Một khủng hoảng không hẳn lúc nào cũng nghiêm trọng như trường hợp cơn bão Katrina hay sự sụp đổ kiểu Enron làm ảnh hưởng tới danh tiếng và việc tiêu thụ sản phẩm của công ty bạn. Nhưng chìa khoá cho sự đứng vững sau cơn khủng hoảng là minh chứng cho sự lãnh đạo thông minh của người lãnh đạo. Trong giai đoạn này nhân viên sẽ chịu sự lãnh đạo từ bạn. Do vậy nếu quản lý tồi những dư chấn của cuộc khủng hoảng có thể sẽ kéo dài trong nhiều năm sau đó. Lãnh đạo trong giai đoạn khủng hoảng Trong giai đoạn xảy ra khủng hoảng con người có xu hướng lo lắng nhầm lẫn và dễ bị tác động mạnh. Người lãnh đạo giỏi và có khả năng truyền đạt rõ ràng có thể giúp nhân viên đối đầu với khủng hoảng. Quan trọng là những người chịu liên đới trực tiếp như nhân viên .