TAILIEUCHUNG - Văn hóa mới cho vận hội mới của Doanh nghiệp

Văn hóa vốn bao giờ cũng là nền tảng quyết định của xã hội, rõ ràng bây giờ đang cần một nền văn hóa khác: một văn hóa cho sự phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện nhất cho từng cá nhân. Những ngày này chúng ta nói nhiều về toàn cầu hóa và hội nhập, toàn cầu hóa như một tất yếu, và hội nhập như cách sống duy nhất trong điều tất yếu ấy. Tuy nhiên có điều cần làm rõ: bàn về văn hóa trong hội nhập với toàn cầu hóa, nhưng là toàn cầu hóa nào. | Văn hóa mới cho vận hội mới của Doanh nghiệp Văn hóa vốn bao giờ cũng là nền tảng quyết định của xã hội rõ ràng bây giờ đang cần một nền văn hóa khác một văn hóa cho sự phát triển mạnh mẽ sâu sắc toàn diện nhất cho từng cá nhân. Những ngày này chúng ta nói nhiều về toàn cầu hóa và hội nhập toàn cầu hóa như một tất yếu và hội nhập như cách sống duy nhất trong điều tất yếu ấy. Tuy nhiên có điều cần làm rõ bàn về văn hóa trong hội nhập với toàn cầu hóa nhưng là toàn cầu hóa nào đây Bởi đã có đến mấy cuộc toàn cầu hóa. Cuộc thứ nhất mà dân tộc chúng ta đã bỏ lỡ được thúc đẩy bằng sức mạnh cơ bắp bắt đầu bằng việc Christopho Colombo vượt qua Đại Tây Dương tìm thấy châu Mỹ rồi liên tiếp những người khác đi được vòng quanh thế giới chứng minh thực tế rằng quả thực trái đất là tròn và bộc lộ đặc điểm đầu tiên và quan trọng nhất của toàn cầu hóa xóa bỏ sự cô lập lần ấy đưa các quốc gia dù bất cứ ở đâu cũng đều được và buộc phải gặp nhau chắng còn nước nào có thể đóng cửa sống một mình. Các nước Phương Đông từ ngàn đời trước tưởng trần gian này chỉ có mỗi thiên triều Trung Hoa với một số chư hầu bốn bên nay bỗng giáp mặt với cả một thế giới mới đến từ phương Tây văn minh hiện đại hùng mạnh đang hăng hái đi tìm thị trường. Nhật Bản đã giật mình nhận ra sớm nhất rõ nhất sâu nhất tình thế mới chưa từng có đó quyết tự thay đổi đất nước và dân tộc mình hòa nhập với toàn cầu mới bằng cách ra sức đi học học quyết liệt đến cùng kết quả đã vượt lên không chỉ sống sót mà còn trở thành cường quốc. Ta thì khác tiếp tục nhắm mắt làm một thứ AQ gọi cái thế giới mới đang ập đến kia là một lũ Tây di tất toàn bọn man di mọi rợ như thiên triều Trung Hoa vẫn miệt thị gọi các rợ chung quanh quay lưng lại với toàn cầu hóa đóng cửa kín bưng chẳng học ai chẳng chơi với ai tự hào tự đắc đầm mình mãi trong cái ao nhà đục ngầu của ta. Vậy đó bài học toàn cầu hóa không phải là một lựa chọn muốn hay không muốn mà là một thực tế do lịch sử tạo nên tất yếu phải nhập vào để tạo ra một bản lĩnh mới đối đầu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN