TAILIEUCHUNG - Lấy Tủy Xương

Lấy tủy xương: các hematologists "già" hơn ở HKỳ đều được huấn luyện trained để lấy tủy ở sternum và ở post sup iliac spine. Tuy nhiên vì nguy hiểm trong việc lấy tủy ở sternum, cho nên các hematologists trẻ hơn bây giờ chỉ lấy tủy ở post sup iliac spine mà thôi (vì vùng này không có thần kinh hay mạch máu quan trọng nào). Lấy tủy từ sternum thật ra rất dễ nếu cẩn thận (nếu không cẩn thận, kim sẽ xuyên qua sternum, và đâm vào pericardium hay tim). Chính vì complication này, nhóm hematologists tại. | Lấy Tủy Xương v v lấy tủy xương các hematologists già hơn ở HKỳ đều được huấn luyện trained để lấy tủy ở sternum và ở post sup iliac spine. Tuy nhiên vì nguy hiểm trong việc lấy tủy ở sternum cho nên các hematologists trẻ hơn bây giờ chỉ lấy tủy ở post sup iliac spine mà thôi vì vùng này không có thần kinh hay mạch máu quan trọng nào . Lấy tủy từ sternum thật ra rất dễ nếu cẩn thận nếu không cẩn thận kim sẽ xuyên qua sternum và đâm vào pericardium hay tim . Chính vì complication này nhóm hematologists tại Chicago đã nghĩ ra cách làm một cái chận để ngăn lại sức mạnh cuả kim này khi xuyên xuống sternum gọi là kim Illinois- University of Illinois needle . Kim này có một cái guard cái chận lại xoắn vào đầu kim. Lấy tủy từ sternum thì chỉ lấy được aspirate hút ra mà thôi chứ không lấy được biopsy vì sternum mỏng qúa . Trong 25 năm qua tôi chỉ lấy tủy ở sternum độ 10 lần mà thôi vì post sup iliac an toàn hơn và lấy cả được biopsy - Lấy tủy ở sternum rất nhanh từ đầu đến cuối tốn độ 5-8 phút. Còn lấy ở post sup iliac spine đã lấy vài nghìn lần thì tốn độ 17-18 phút. Kim lấy từ post sup iliac spine thì gọi là Jamshidi needle tên cuả BS nghĩ ra việc cải thiện kim này kim ngày xưa hai thành cuả kim song song cho nên khi rút kim ra nhiều khi tủy không lọt vào trong kim nhưng tuột ra và ở lại với tủy xuơng cuả bnhân. Jamshidi mới nghĩ ra cách làm cho đầu kim nhỏ lại khiến cho tủy có thể được giữ lại trong kim Kim này thật ra còn có thể cải thiện được nữa chờ đến khi rảnh lúc nào sẽ trình cách thay đổi để đưa vào kỹ nghệ . Khi lấy tủy chỉ cần độ 4-5 ml tủy mà thôi và biopsy cũng chỉ cần dài độ 1 cm. Khi lấy tủy để ghép tủy cho bnhân ung thư máu chẳng hạn thì cần lấy độ 700-800 ml tủy hai hematologists lấy cả hai bên cuả xuơng iliac qua 8 lỗ đục ở iliac người cho tủy phải được đánh tê từ thắt lưng xuống. Việc này cũng đang thay đổi nhanh chóng một số lớn bây giờ chỉ cần stem cells mà thôi . Khi lấy tủy ở sternum hoặc ở post superior iliac spine thì chỉ cần đánh tê tại chỗ local