TAILIEUCHUNG - Đếm Máu

Tiếp tục nói chuyện đọc máu . Tuần rồi hình như đã nói về máu trắng .Và đã nói thoáng qua về hình thái (morphology) cuả các loại máu trắng . Sự tiến bộ về hình thái hầu như đã đến cực điểm cho nên sự tiến bộ của máu trong hai mươi năm qua chú mục vào nhiệm vụ cuả các tế bào máu trắng. Một phần lớn cũng nhờ khủng hoảng do bệnh HIV/AIDS gây ra cho nên đã có những tiến bộ vượt bực trong việc tìm biết nhiệm vụ cuả lymphocytes. . | Đêm Máu Tiếp tục nói chuyện đọc máu . Tuần rồi hình như đã nói về máu trắng .Và đã nói thoáng qua về hình thái morphology cuả các loại máu trắng . Sự tiến bộ về hình thái hầu như đã đến cực điểm cho nên sự tiến bộ của máu trong hai mươi năm qua chú mục vào nhiệm vụ cuả các tế bào máu trắng. Một phần lớn cũng nhờ khủng hoảng do bệnh HIV AIDS gây ra cho nên đã có những tiến bộ vượt bực trong việc tìm biết nhiệm vụ cuả lymphocytes. Trong một bài viết ngắn ngủi ta không thể vào chi tiết được và trong môt. kỳ sau sẽ xin nói chuyện kỹ hơn về việc này. Khi nhìn vào một bảng đếm máu CBC - complete blood count - đếm máu toàn diện về máu trắng thì chỉ nên để ý ngay lúc đầu mấy điểm chính Tổng số TBMT tế bào máu trắng WBC - white blood count là bao nhiêu. Con số này bình thường ở 4 nghìn 800 đến 10 nghìn 800 trong một mm3 máu viết theo lối xứ này Dưới trong oncology vì các thuốc chữa chemotherapy đa số đều làm suy tủy bone marrow suppression cho nên oncologists có những điểm mốc guide lines để nhìn khi cho điểm mốc này cũng đã thay đổi khi Neupogen ra đời khoảng cuối nn 1990 nn những năm nếu viết theo tiếng English 1990 s . Trước nn 1990 vì không có cách gì đưa TBMT lên được cho nên khi nhìn thấy thiếu máu trắng leukopenia do chữa hoá chất chemotherapy thì chỉ có hai cách chậm chemotherapy lại thay vì chu kỳ 4 tuần nay đành chờ 6 tuần mới cho nữa . Hoặc cách thứ nhì giảm lượng chemotherapy cho chu kỳ kế tiếp vẫn giữ nguyên chu kỳ 4 tuần chẳng hạn - không chậm trễ - dose modification but treatment on time . Làm theo những lối trên giảm liều hoặc chậm lại oncologists rất nghi ngại vì biết rằng không cho đúng 100 liều xác suất ung thư sẽ mọc grows trở lại cao hơn và trận chiến kế tiếp sẽ khó khăn hơn. Những mốc khi thấy thiếu TBMT leukopenia là TBMT duới 4000 mm3 ngưng chemotherpay chờ cho TBMT mọc trở lại hoặc TBMT từ 3000-4000 cho 75 TBMT từ 2000-3000 cho 50 liều Dưới 2000 ngưng hẳn chờ. Leukopenia là bạn đồng hành cuả oncology vì nhiễm trùng là .