TAILIEUCHUNG - Dị Sinh Tủy Myelodysplasia

Thiếu máu ở người già (trên 60-70 tuổi) lắm khi rất khó tìm ra nguyên cớ (tạm viết: thiếu máu không rõ nguyên nhân: TMKRNN), với tất cả những phương tiện định bệnh ngày nay, kể cả lấy tủy xương để khám nghiệm dưới kính hiển vi, flow cytometry và cytogenetics. Trong kinh nghiệm riêng với khoảng hơn 3000 (ba nghìn) bnhân thiếu máu đã được khám trong các consultations trong hơn 20 năm qua, và với kết quả cuả trên dưới 2000 (hai nghìn) tủy xương đã xét nghiệm, có lẽ khoảng 5% những cases thiếu máu rơi. | Dị Sinh Tủy Myelodysplasia Thiếu máu ở người già trên 60-70 tuổi lắm khi rất khó tìm ra nguyên cớ tạm viết thiếu máu không rõ nguyên nhân TMKRNN với tất cả những phương tiện định bệnh ngày nay kể cả lấy tủy xương để khám nghiệm dưới kính hiển vi flow cytometry và cytogenetics. Trong kinh nghiệm riêng với khoảng hơn 3000 ba nghìn bnhân thiếu máu đã được khám trong các consultations trong hơn 20 năm qua và với kết quả cuả trên dưới 2000 hai nghìn tủy xương đã xét nghiệm có lẽ khoảng 5 những cases thiếu máu rơi vào khu vực định bệnh diagnostic category nói trên TMKRNN . Trong hồ sơ hiện nay các hematologists vì thiếu một chữ hay hơn lack of a better term đã đành tạm thời để các bnhân này vào khu vực thiếu máu đỏ vì các lý do trì tính sẽ viết tắt TMDTT anemia of chronic diseases . Dĩ nhiên là có rất nhiều trường hợp ta có thể thấy những nguyên cớ rất rõ rệt đã tạo ra thiếu máu chẳng hạn bị suy thận kinh niên anemia associated with chronic renal failure đái đường hoặc do các nguyên cớ miễn nhiễm autoimmune . Nhưng trong số này có những vẫn không thể xếp loại được. Trong nhóm cuối cùng này có những bnhân đang bắt đầu phát ra chứng dị sinh tủy viết tắt DST myelodysplasia mà có khi cần một thời gian mới tìm ra. DST là một nhóm bệnh tương đối mới được định nghĩa dù rằng ta đã nhận thấy chứng bệnh này trong một thời gian dài mà nguyên cớ thiếu máu của những bnhân này không giải thích được. Nay nhờ các tiến bộ về flow cytometry và cytogenetics ta đã hiểu hội chứng DST - Myelodysplasia một cách rõ ràng hơn và trong vài năm gần đây đã bắt đầu có cách chữa trị. NTM Bệnh nhân DST myelodysplasia trung bình ở khoảng 70-75 tuổi độ xuất hiện khoảng 3 100000 và hiện nay khoảng 45 sống được 3 năm Blood 112 45-52 2008 . Đa số không có triệu chứng bệnh tìm ra thường vì đếm máu toàn diện tự nhiên thấy thiếu máu thường là thiếu máu đỏ và cũng nên để ý các tb máu đỏ thường lớn hơn bình thường - macrocytic anemia . Có một số ít tìm ra vì thiếu máu nặng hoặc thiếu