TAILIEUCHUNG - Quản trị một phút

Đây là khoa học, nhưng cũng là nghệ thuật: nghệ thuật quản trị con người. Khoa học thì ai cũng có khả năng khám phá, nhưng nghệ thuật là một bộ môn không dễ dàng nắm bắt. “Một nhà quản trị giỏi cần biết phân tích và nắm vững các yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến công tác quản trị nhân sự”. | Quản trị một phút Đây là khoa học nhưng cũng là nghệ thuật nghệ thuật quản trị con người. Khoa học thì ai cũng có khả năng khám phá nhưng nghệ thuật là một bộ môn không dễ dàng nắm bắt. Một nhà quản trị giỏi cần biết phân tích và nắm vững các yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến công tác quản trị nhân sự . Vậy quản trị một phút là gì Đó là nghệ thuật quản lý nhân sự dựa trên ba bí quyết con xác định mục tiêu trong một phút khen ngợi trong một phút và khiển trách trong một phút. 1. Xác định mục tiêu trong một phút Đây là nền tảng của bí quyết quản trị nhân sự một phút bởi một khi mục tiêu không được xác định rõ ràng thì bạn không thể đánh giá được thành quả công việc của nhân viên. Trong hầu hết các công ty nhân viên và lãnh đạo thường có những mục tiêu khác nhau. Nếu giữa lãnh đạo và nhân viên không có sự trao đổi thông tin đầy đủ nhằm tìm ra một số mục tiêu mà hai bên đều có thể nhất trí thì cả hai bên đều không thể thoả mãn thậm chí còn cản trở hoạt động hoặc gây phiền toái cho nhau. Lúc đó nếu bạn hỏi các nhân viên là họ làm việc có tốt không thì câu trả lời thường nghe thấy nhất sẽ là Gần đây tôi chưa hề bị sếp khiến trách hoặc Không ai nói động gì tới là tốt rồi . Cách để tránh cho nhân viên có thái độ tiêu cực này là phải xác định được mục tiêu rõ ràng các nhà quản trị nhân sự phải thấu hiểu và nắm bắt được nhân viên có thể làm gì trong khả năng của họ để sắp xếp cho phù hợp . Bạn hãy luôn ghi nhớ quy luật 80 20 80 hành xử của con người xuất phát từ 20 năng lực hoạt động của con người đó. Nhà quản lý khôn khéo phải biết tìm ra điều gì thực sự tồn tại trong 20 và đề ra những mục tiêu trong phạm vi 20 đó. Để hoàn tất quá trình xác định mục tiêu bạn hãy viết các mục tiêu đó lên một tờ giấy với không quá 250 từ. Tại sao phải viết ra giấy Để nhân viên và ban lãnh đạo có thể đọc được hàng ngày xem hành vi của nhân viên có phù hợp với mục tiêu hay không. 2. Khen ngợi trong một phút Phương châm của một nhà quản trị một phút l à Chìa khoá để

TỪ KHÓA LIÊN QUAN