TAILIEUCHUNG - Radium Seeds Implant - Ung Thư Nhiếp Hộ Tuyến

Bàn về Prostate Carcinoma, các bệnh nhân người Việt trên 65 tuổi đa số rất sợ mổ. Họ ngại ngần vì surgical risks, sợ castration thành Quan Thái Giám cho Ngô Phù Sai, sợ phải mang tã (do urinary incontinence), hoặc vì yếu sức do có sẵn các bệnh khác. Khi nào thuận tiện, xin BS Mai cho vaì hàng chỉ dẫn để học hỏi thêm về 2 chi tiết: 1. Có bệnh không muốn điều trị bằng Radiation Therapy vì sợ có hại cho các cháu khi bồng cháu nội hay cháu ngoạị. Ông ta chọn High dose. | Radium Seeds Implant - Ung Thư 1KT1 Ấ m Ấ Nhiêp Hộ Tuyên Bàn về Prostate Carcinoma các bệnh nhân người Việt trên 65 tuổi đa số rất sợ mổ. Họ ngại ngần vì surgical risks sợ castration thành Quan Thái Giám cho Ngô Phù Sai sợ phải mang tã do urinary incontinence hoặc vì yếu sức do có sẵn các bệnh khác. Khi nào thuận tiện xin BS Mai cho vaì hàng chỉ dẫn để học hỏi thêm về 2 chi tiết 1. Có bệnh không muốn điều trị bằng Radiation Therapy vì sợ có hại cho các cháu khi bồng cháu nội hay cháu ngoạị. Ông ta chọn High dose Rate Brachytherapy phải nằm điều trị tại bệnh viện 2 ngày. Xin cho vài hàng về cách chữa trị này và việc e ngại Phóng Xạ trị liệu của ông ta có đúng legitimate không 2. Vài năm trước có bệnh nnhân nghe quảng cáo đòi đi Chicago chữa prostate carcinoma bằng Radium seeds bắn vào trong Prostate. Chúng tôi không được biết về lối Radiation Therapy nàỵ. Phương thức chữa trị này còn không hay đã lỗi thời rồi Cám ơn BS Mai. Bs TV Khang Bs Nguyễn Tài Mai viết Kthưa BS TVKhang Hai câu hỏi đều chuyên về Radiotherapy tôi không có training về ngành này . Hy vọng các bạn từ Radiotherapy sẽ trả lời. Tuy nhiên tôi vưà telephone nói chuyện với đồng nghiệp ở đây phiá radiotherapy về mấy câu hỏi đó họ cho biết 1 không ngại ảnh hưởng đến môi truờng hay những người sống chung quanh. Có thể có phản ứng tại chỗ recto-proctitis. Hoặc bnhân có thể bị urgency và phải dùng Flomax . 2 Việc Radium seed implant thì đã bắt đầu trên 18 năm trước và nay khá thịnh hành tại HKỳ và chính ngay ở nhà thương lớn dưới đó đã phải có facility làm chuyện này rồi không cần lên Chicago - Seed implant hiện nay đã thành một standard tôi hiện đã có rất nhiều người chưã bằng lối này . Xin cảm ơn lời khen và khuyến khích. Bs Trần Văn Khang và Bs Nguyễn Tài .