TAILIEUCHUNG - Bài giảng Bệnh lý thú y: Chương 4 - TS. Nguyễn Hữu Nam

Nội dung chính Bài giảng Bệnh lý thú y: Chương 4 gồm có: Rối loạn chuyển hoá gluxit, rối loạn chuyển hoá proti, rối loạn chuyển hoá lipit, rối loạn chuyển hoá nước và điện giải, rối loạn cân bằng axit – bazơ,.và các nội dung khác. . | Chương IV Rối loạn chuyển hoá các chất I. Rối loạn chuyển hoá Gluxit . Đại cương về chuyển hoá Gluxit trò và đường đi của Gluxit trong cơ thể - G là nguồn năng lượng chủ yếu và trực tiếp của cơ thể - Tham gia cấu trúc tế bào (DNA, RNA, mucopolysacarit, heparin,.) + Chuyển hoá: Từ tinh bột, đường glucoza niêm mạc ruột tĩnh mạch cửa gan glycogen Glucoza huyết màng tế bào cung cấp năng lượng (ATP), tổng hợp axit béo và một số axit amin. • . Điều hoà chuyển hoá gluxit Nguồn bổ sung Glucoza huyết Nguồn tiêu thụ Nguồn bổ sung: - Gluxit thức ăn sau bữa ăn - Glycogen của gan - Glycogen của cơ - Glucoza tân tạo ở gan từ axit amin và các axit béo. Nguồn tiêu thụ: - Giáng hoá trong tế bào để cung cấp năng lượng - Tổng hợp thành lipit và axit amin. - Thải qua thận khi vượt ngưỡng trong máu. - Glucococticoit: Gây tăng Glucoza huyết bằng cách ngăn cản glucoza thấm vào tế bào (trừ tế bào não) và tăng tân tạo glucoza từ protit. - STH (tức GH) ức chế hexokinaza tăng giáng hoá glycogen, hoạt hoá insulinaza, gây tăng glucoza huyết mạnh mẽ, có thể gây glucoza niệu. - Men insulinaza và kháng thể chống insulin (trong bệnh lý) gây tăng Glucoza huyết do phá huỷ insulin. Điều hoà Thần kinh: Thần kinh tác động lên chuyển hoá gluxit thông qua việc điều chỉnh tăng hay giảm tiết các hormon đã nói ở trên (stress, sợ hãi, tức giận, xúc động ) đều gây tăng glucoza huyết. • Điều hoà nội tiết - Insulin: làm giảm glucoza huyết rất nhanh và mạnh nhờ hai tác dụng: + Đưa nhanh chóng glucoza qua màng vào tế bào + Làm giảm quá trỡnh tạo glucoza từ glycogen, L, P. - Adrenalin: Tăng giáng hoá glycogen gây tăng nhanh và tăng cao glucoza huyết, tăng axit lactic và thể xêton trong máu. Tác dụng của Adrenalin nhanh nhưng không bền. - Glucagon: gây tăng glucoza huyết giống như Adrenalin, nhưng tác dụng ổn định và kéo dài hơn. • • • • . Rối loạn cân bằng glucoza huyết glucoza huyết Nguyên nhân: - Giảm nguồn bổ sung từ ruột; Thức ăn kém phẩm chất, khẩu phần không đảm .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    83    0    07-12-2022
68    77    0    07-12-2022
21    84    0    07-12-2022
299    90    1    07-12-2022
12    72    0    07-12-2022
225    83    0    07-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.