TAILIEUCHUNG - Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2019 lần 1 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 304

Cùng tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2019 lần 1 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 304 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. | SỞ GD&ĐT NGHỆ AN LIÊN TRƯỜNG THPT (Đề thi có 4 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: . SBD: . Mã đề thi: 304 Câu 81 : Do có mâu thuẫn với Giám đốc B, nên chị T và H đã dùng điện thoại chụp trộm nội dung công văn mật của Giám đốc B, rồi anh H đăng lên Facebook và được anh K chia sẻ. Những ai dưới đây vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín? A. Giám đốc B, anh H. B. Giám đốc B, chị T, anh K. C. Chị T, anh H. D. Chị T, anh H, anh K. Câu 82 : Anh T đặt bốn vé xe giường nằm nhưng khi lên xe chỉ còn lại hai giường trống. Bức xúc, anh T đã lăng nhục, chửi bới nhân viên nhà xe và yêu cầu gặp chủ xe để giải quyết. Thấy anh T bị anh G lái xe nhổ bã kẹo cao su vào mặt, anh M một hành khách trong xe lên tiếng can ngăn thì bị anh N phụ xe ngắt lời rồi yêu cầu ra khỏi xe. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân? A. Anh T, anh G và anh M. B. Anh T, anh G và anh N. C. Anh G và anh N. D. Anh T và anh G. Câu 83 : Bình đẳng trong kinh doanh không thể hiện ở hành vi nào dưới đây? A. Tìm mọi cách để thu lợi nhuận trong kinh doanh. B. Thực hiện quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh. C. Lựa chọn ngành nghề, địa điểm kinh doanh. D. Lựa chọn hình thức, tổ chức kinh doanh. Câu 84 : Thấy công việc mà ông H là giám đốc công ty giao cho mình có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên anh T từ chối không làm theo yêu cầu của ông H. Sau đó, anh T bị ông H cho thôi việc. Việc làm của ông H đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? A. Quyền dân chủ trong lao động. B. Quyền tự do trong lao động. C. Quyền bình đẳng trong kinh doanh. D. Quyền bình đẳng trong lao động. Câu 85 : Ông D là chủ cửa hàng kinh doanh, ông đã chủ động nộp thuế theo qui định của pháp luật. Hành động của ông D thể hiện hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây? A. Sử dụng pháp luật. B.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.