TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 - THPT Thừa Lưu

Hãy tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 - THPT Thừa Lưu để giúp các bạn biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn. | SỞ GD ĐT THỪA THIấN HUẾ TRƯỜNG THPT THỪA LƯU KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Mụn: VẬT Lí – KHỐI 11Thời gian: 45 phỳt. Tổng số cõu: 30 cõu trắc nghiệm Họ và tờn: .Lớp: 11 ĐIỂM: Chọn đỏp ỏn đỳng nhất , thí sinh đ-ợc chọn và tô kín một ô tròn t-ơng ứng với ph-ơng án trả lời. Cách tô đúng : PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Cõu 1: Điều kiện để cú dũng điện là ? A. Chỉ cần duy trỡ hiệu điện thế giữa 2 đầu vật dẫn . B. Chỉ cần cú hiệu điện thế . C. Chỉ cần cú nguồn điện. D. Chỉ cần cú cỏc vật dẫn điện nối với nhau tạo thành mạch điện kớn. Cõu 2: Hai điện tớch điểm q1 9 C, q2 9 C đặt cỏch nhau 3cm trong khụng khớ, lực tương tỏc giữa chỳng cú độ lớn: A. . B. . C. . D. Cõu 3: KWh là đơn vị của: A. cụng suất điện B. suất phản điện. C. điện năng tiờu thụ D. cụng suất nguồn điện. Cõu 4: Bộ nguồn gồm 12 nguồn giống nhau cú suất điện động 0 2V , điện trở trong r0 = 0,5 được mắc như sơ đồ: Suất điện động và điện trở trong của bộ cú giỏ trị bằng bao nhiờu? A. b = 16V, rb = 12 . B. b = 24V, rb = 4 . C. b = 24V, rb = 12 . D. b = 16V, rb = 3 . Cõu 5: Bản chất dũng điện trong chõn khụng là A. dũng dịch chuyển cú hướng của cỏc ion dương cựng chiều điện trường, của cỏc ion õm và electron ngược chiều điện trường. B. dũng chuyển dời cú hướng ngược chiều điện trường của cỏc electron bứt ra khỏi catot khi bị nung núng. C. dũng dịch chuyển cú hướng của cỏc electron ngược chiều điện trường. D. dũng chuyển dời cú hướng của cỏc ion dương cựng chiều điện trường và của cỏc ion õm ngược chiều điện trường Cõu 6: Nếu tăng khoảng cỏch giữa hai điện tớch điểm lờn 3 lần thỡ lực tương tỏc tĩnh điện giữa chỳng sẽ A. tăng lờn 3 lần. B. giảm đi 3 lần. C. giảm đi 9 lần. D. tăng lờn 9 lần. Cõu 7: Nếu cường độ dũng điện bảo hũa trong điot chõn khụng bằng 1mA thỡ trong thời 1s số electron bứt ra khỏi mặt catot là Trang 1/8 - Mó đề thi 132 A. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.