TAILIEUCHUNG - Gắp dị vật dạ dày qua nội soi: Báo cáo 1 trường hợp nuốt dây kẽm

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài trình bày kinh nghiệm gắp một đoạn dây kẽm dài 5cm với đầu khá sắc bằng kềm cá sấu và nắp chụp (cap) của bộ thắt tĩnh mạch thực quản đã qua sử dụng. Đoạn kẽm được bẻ gập lại, kéo hẳn vào bên trong nắp chụp và được lấy ra an toàn. | Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 13 * Phụ bản của Số 1 * 2009 Nghiên cứu Y học GẮP DỊ VẬT DẠ DÀY QUA NỘI SOI: BÁO CÁO 1 TRƯỜNG HỢP NUỐT DÂY KẼM Quách Trọng Đức* TÓM TẮT Các dị vật dài hoặc bén nhọn trên đường ống tiêu hóa thường nguy hiểm vì dễ gây biến chứng. Do nguy cơ thủng lên đến 15-35% nếu không can thiệp, nội soi cần được tiến hành sớm nếu dị vật loại này còn nằm trong tầm với. Kỹ thuật lấy các dị vật dài và bén nhọn thường được khuyến cáo là tiến hành với sự hỗ trợ của mũ chụp (hood) hoặc ống nhựa bọc ngoài đèn soi (overtube) nhằm tránh làm tổn thương thêm thành ống tiêu hóa khi kéo dị vật ra. Tuy nhiên, trên thực tế các dụng cụ này không phải lúc nào cũng sẵn có. Chúng tôi trình bày kinh nghiệm gắp một đoạn dây kẽm dài 5cm với đầu khá sắc bằng kềm cá sấu và nắp chụp (cap) của bộ thắt tĩnh mạch thực quản đã qua sử dụng. Đoạn kẽm được bẻ gập lại, kéo hẳn vào bên trong nắp chụp và được lấy ra an toàn. SUMMARY A CASE REPORT ON ENDOSCOPIC REMOVAL OF A LONG AND SHARP PIERCE OF ION WIRE FROM STOMACH Quach Trong Duc * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 13 - Supplement of No 1 - 2009: 30 - 32 Department of Internal Medicine, University of Medicine and Pharmacy at Hochiminh City. Long, sharp and pointed foreign bodies of the gastrointestinal tract are dangerous as they often cause complications. Endoscopic removal should be done as soon as possible because perforation can happen in up to 15-35%. Hood and overtube are recommended to protect the gastrointestinal wall during the procedure. However, these accessaries are oflten unavailable in many hospitals. We present our experience of removing a sharp, 5cm-long pierce of iron wire by using alligator forceps and a used EVL cap. The foreign body was folded, completely pulled inside the cap and was safely removed. kinh nghiệm gắp một đoạn dây kẽm dài 5mm có ĐẶT VẤN ĐỀ đầu sắc _ một dạng dị vật tương đối hiếm gặp. Dị vật đường tiêu hóa rất đa dạng, thường BỆNH ÁN do bệnh nhân vô tình nhưng cũng có trường hợp cố ý nuốt. Các dị .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.