TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2012 - THPT Lấp Vò

Để giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi này. Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2012 - THPT Lấp Vò dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi. | Sở GD&ĐT Đồng Tháp . Trường THPT Lấp Vò I . ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA HKI Năm học : 2012 - 2013 Môn : Vật lý 11 Thời gian : 45 phút. CHUNG (6 điểm). Câu 1:(2 điểm) a/ Định nghĩa hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường. Viết công thức định nghĩa.( 1đ) b/ Phát biểu định luật Culông. Viết công thức của định luật.(1đ) Câu 2:(1điểm) Phát biểu định luật Jun-Lenxơ và viết công thức của định luật. Câu 3:(1điểm) Phát biểu định luật Fa-ra-day thứ hai và viết công thức . Câu 4:(1điểm) Cho tụ điện phẳng có điện dung 500pF, khoảng cách giữa hai bản tụ là 0, điện cho tụ điện ở hiệu điện thế cường độ điện trường trong tụ. Biết điện trường giữa hai bản tụ điện phẳng là đều. Câu 5:(1điểm) Một tấm kim loại đem mạ niken bằng phương pháp điện phân .Tìm chiều dầy của lớp niken bám trên vật sau khi điện phân 30 phút. Cường độ dòng điện qua bình là 2A, diện tích bề mặt là 40cm 2. Niken có A=58, n=2, khối lượng riêng 8,. RIÊNG :(4đ) dành cho chương trình cơ bản. Câu 6:(1điểm) Hai điện tích điểm như nhau đặt trong chân không cách nhau một đoạn 4 cm,lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là độ lớn của mỗi điện tích. Câu 7:(1điểm) Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt là U 1 = 110 V và U2 = 220 tỉ số điện trở của chúng. Câu 8:(2điểm) Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào một hiệu điện thế U không đổi thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 tìm công suất tiêu thụ của chúng nếu mắc chúng song song rồi mắc vào hiệu điện thế nói trên. dành cho chương trình nâng cao. Câu 6:(1điểm) Hai điện tích điểm q1 = 0,5 (nC) và q 2 = - 0,5 (nC) đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6 (cm) trong không khí. Tìm cường độ điện trường tại trung điểm của AB . Câu 7:(1điểm)Một nguồn điện có suất điện động E = 6V, điện trở trong r = 2 Ω, mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị là bao nhiêu. Câu 8:(2điểm) Cho mạch điện như .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.