TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2012 - THPT Nguyễn Du

Tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2012 - THPT Nguyễn Du sẽ giúp các bạn hệ thống lại kiến thức Vật lý, rèn luyện kỹ năng giải đề và biết phân bổ thời gian hợp lý trong bài thi. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi! | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học: 2012-2013 Môn thi: VẬT LÝ Lớp 11 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 17/12/2012 ĐỀ ĐỀ XUẤT (Đề gồm có 02 trang) Đơn vị ra đề: THPT NGUYỄN DU A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1: (2 điểm) Trình bày các tính chất của đường sức điện Câu 2: (1 điểm) Phát biểu định luật Jun – Lenxơ, viết công thức nêu tên và đơn vị các đại lượng trong công thức Câu 3: (1 điểm) Trình bày bản chất dòng điện trong kim loại và chất điện phân Câu 4: (1 điểm) Hai tụ điện có điện dung lần lược là C1 2 F và C2 3 F . Tính điện dung của bộ tụ điện trong hai trường hợp a. Ghép nối tiếp b. Ghép song song Câu 5: (1 điểm) Một bình điện phân dung dịch AgNO3 với anốt bằng Ag. Điện trở của bình điện phân là R 4 . Hiệu điện thế đặt vào hai cực là U = 16V. Xác định lượng bạc báo vào catốt sau 1 giờ. Cho biết A = 108, n = 1 B. PHẦN RIÊNG a. Phần dành cho thí sinh học chương trình cơ bản Câu 6: (1 điểm) Có hai điện tích q1, q2 đặt tại hai điểm A và B cách nhau 10cm trong chân không. Điện tích q1 8 (C ) , điện tích q2 8 (C ) . Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách đều hai điện tích. Câu 7: (1 điểm) r Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ Trong đó 12V , r 1 , R1 2 , R2 3 a. Tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch R1 R2 b. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R2 trong thời gian 2 phút Câu 8: (2 điểm) Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ Trong đó 15V , r 1,25 , R1 10 , R2 R3 5 a. Tính điện trở tương đương của mạch ngoài b. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch R2 c. Tính hiệu điện thế ở 2 đầu điện trở R1 R1 d. Cường độ dòng điện chạy qua R2 có giá trị bằng bao nhiêu b. Phần dành cho thí sinh học chương trình nâng cao R3 Câu 6: (1 điểm) Có hai điện tích q1, q2 đặt tại hai điểm A và B cách nhau 10cm trong chân không. Điện tích q1 8 (C ) , điện tích q2 8 (C ) . Xác định cường độ điện trường tại .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.