TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 2 môn Hóa lớp 12 năm 2013-2014 - THPT Lê Công Nhân

Với Đề kiểm tra HK 2 môn Hóa lớp 12 năm 2013-2014 - THPT Lê Công Nhân dưới đây sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại kiến thức và kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo. | SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CÀ MAU TRƯỜNG THPT LÊ CÔNG NHÂN KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN: HOÁ HỌC NĂM HỌC: 2013-2014 Họ tên học sinh:.Lớp: Câu 1: Đốt cháy bột crom trong oxi dư thu được 2,28g một oxit duy nhất. Khối lượng crom bị đốt cháy là bao nhiêu gam? A. 1,74g B. 1,19g C. 1,56g D. 0,78g Câu 2: có thể điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy là kim loại nào? A. Natri B. Đồng C. Kẽm D. Sắt Câu 3: Cho phản ứng : Al + H2O + NaOH NaAlO2 + 3/2H2. Chất tham gia phản ứng đóng vai trò chất oxi hoá là chất nào? A. NaOH B. H2O C. Al D. NaAlO2 Câu 4: Phản ứng giữa cặp chất nào dưới đây không thể sử dụng để điểu chế các muối Fe(II)? A. FeO + HCl B. Fe + Fe(NO3)3 C. Fe(OH)2 + H2SO4 loãng D. FeCO3 + HNO3 loãng Câu 5: Cho phương trình hoá học: aAl + bFe2O3 → cFe + dAl2O3 (a, b, c, d là các số nguyên, tối giản). Tổng các hệ số a, b, c, d là A. 4. B. 7 C. 5. D. 6. Câu 6: Quặng có hàm lượng sắt lớn nhất là A. Xiđerit. B. Hematit. C. Manhetit. D. Pirit. Câu 7: Khối lượng bột nhôm cần dung để thu được 78 g crom từ Cr2O3 bằng phản ứng nhiệt nhôm (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) là A. 13,5 g. B. 54 g. C. 27 g. D. 40,5 g. Câu 8: Cho 31,2 g hỗn hợp gồm bột Al và Al2O3 tác dụng với 1 lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 0,6 mol số mol NaOH đã dùng là bao nhiêu? A. 0,4 mol B. 0,8 mol C. 0,6 mol D. mol Câu 9: Cho 31,2 g hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít H2 ở đktc. Khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là A. 6,4 g và 24,8 g. B. 16,2 g và 15 g. C. 10,8 g và 20,4 g. D. 11,2 g và 20 g. Câu 10: Nhôm hiđroxit thu được từ cách làm nào sau đây ? A. Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. B. Thổi dư khí CO2 vào dung dịch natri aluminat. C. Cho Al2O3 tác dụng với nước. D. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat. Câu 11: Kim loại có thể điều chế được từ quặng boxit là kim loại nào? A. Nhôm B. Magie C. Sắt D. Đồng Câu 12: Tên của các quặng chứa FeCO3 , Fe2O3 , Fe3O4

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.