TAILIEUCHUNG - Aliskiren kết hợp với Losartan trong điều trị Tiểu Đường loại 2 và bệnh thận

Trong N. Engl. J. Med. ngày 5 tháng 6, 2008, . Parving và csv. báo cáo kết quả nghiên cứu điều trị tiểu đường lọai 2 và bệnh thận bằng kết hợp losartan với aliskiren, một thuốc ức chế renin mới được FDA chấp thuận từ tháng 3 năm 2007. Các tác giả áp dụng phương pháp ngẫu nhiên mù đôi trên 599 bệnh nhân thuộc nhiều quốc gia từ 18-85 tuổi bị tiểu đường lọai 2 có bệnh thận với tỉ số albumin/creatinin niệu trên 300mg/g. . | Aliskiren kết hợp với Losartan trong điều trị Tiểu Đường loại 2 và bệnh Thận Trong N. Engl. J. Med. ngày 5 tháng 6 2008 . Parving và csv. báo cáo kết quả nghiên cứu điều trị tiểu đường lọai 2 và bệnh thận bằng kết hợp losartan với aliskiren một thuốc ức chế renin mới được FDA chấp thuận từ tháng 3 năm 2007. Các tác giả áp dụng phương pháp ngẫu nhiên mù đôi trên 599 bệnh nhân thuộc nhiều quốc gia từ 18-85 tuổi bị tiểu đường lọai 2 có bệnh thận với tỉ số albumin creatinin niệu trên 300mg g. Bênh nhân được điều trị bằng losartan 100mg cùng với các thuốc hạ áp khác nếu cần ngọai trừ các thuốc ức chế renin-angiotensin-aldosterone- RAS- khác để đạt áp huyết tiêu điểm 130 80. Sau 3 tháng bệnh nhân đựợc tiếp tục điều trị losartan nhưng chia thành 2 lô theo phương pháp ngẫu nhiên một lô chứng và một lô điều trị bằng Aliskiren 150mg ngày trong 3 tháng tiếp theo là 300mg ngày trong 3 tháng nữa. Mục tiêu là giảm tỉ số albumin creatinin trong nước tiểu buổi sáng sau 6 tháng. Kết quả cho thấy điều trị bằng aliskiren giảm 20 tỉ số albumin creatinin niệu trung bình so với giả dược bệnh nhân trong lô điều trị giảm tỉ số albumin creatinin trên 50 so với trong lô chứng. Sự chênh lệch về áp huyết giữa 2 lô không đáng kể Áp huyết tâm thu thấp hơn 2mmHg áp huyết tâm trương thấp hơn 1mmHg trong lô điều trị so với lô chứng. Sự giảm lọc cầu thận là phút trên m2 trong lô aliskiren và phút trên m2 trong lô chứng. Tác dụng phụ giống nhau giữa 2 lô. Các tác giả kết luận rằng aliskiren có tác dụng bảo vệ thận không tùy thuộc ở tác dụng hạ áp đối với bệnh nhân tiểu đường lọai 2 được điều trị hạ áp tối ưu. Hệ thống renin-angiotensin-aldosterone RAS là cơ chế tự vệ chống lại sự giảm thể tích lưu thông và hạ áp huyết nhưng sự hoạt hóa bất thường của RAS lại gây cao áp huyết bệnh tim mạch và rối lọan dung nạp glucose. Kích thích liên tục thụ thể angiotensin 1 AT1 bởi angiotensin II khởi động những đường sinh học tạo ra các loại oxygen họat hóa reactive oxygen .