TAILIEUCHUNG - Nguyên lý hệ điều hành- Nguyễn Hải Châu

Tham khảo tài liệu 'nguyên lý hệ điều hành- nguyễn hải châu', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nguyên lý hệ điều hành Nguyễn Hải Châu Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghệ 1 Mục tiêu của môn học Cung cấp những khái niệm cơ bản về hệ điều hành máy tính phân loại nguyên lý cách làm việc phân tích thiết kế và chi tiết về một số hệ điều hành cụ thể Yêu cầu sinh viên Nắm vững các nguyên lý cơ bản làm tốt các bài tập để lấy đo làm cơ sở - nguyên lý cho các vấn đề khác trong thiết kế và cài đặt các hệ thống thông tin Chú ý liên hệ nội dung môn học với các tình huống thực tế về khía cạnh quản lý tổ chức Nội dung Tài liệu tham khảo Gồm có 6 phần chính Tổng quan 3 tiết Quản lý tiến trình 12 tiết Quản lý lưu trữ 12 tiết Hệ vào ra 9 tiết Bảo vệ và an ninh 6 tiết Hệ điều hành Linux optional Ôn tập 3 tiết Abraham Silberschatz Peter Baer Galvin Greg Gagne Operating System Concepts 7th edition John Wiley Sons Inc. 2005. William Stallings Operating Systems Internals and Design Principles 5th edition Prentice-Hall 2005. Andrew S. Tanenbaum Modern Operating Systems 2nd edition Prentice-Hall 2001. Andrew S. Tanenbaum Albert S Woodhull Operating Systems Design and Implementation 3rd edition Prentice-Hall. 2006. Co mã nguồn kèm theo . Hà Quang Thụy Nguyên lý hệ điều hành NXB KHKT 2002. Robert Love Linux Kernel Development Sams Publishing 2003. Daniel P. Bovet Marco Cesati Understanding Linux Kernel 2nd edition O Reilly Associates 2002. W. Richard Stevens Advanced Programming in the UNIX Environment Addison-Wesley 1992. 4 Giáo trình Bản điện tử của giáo trình Website của Bộ môn Các hệ thống thông tin http httt Chọn Góc học tập ở menu bên trái Chọn Nguyên lý hệ điều hành ở phần nội dung chính của trang web Download sách theo chỉ dẫn 1 Thi và kiểm tra Kiểm tra giữa kỳ viết 45-60 phút Là điều kiện bắt buộc để được thi cuối kỳ Sau phần quản lý bộ nhớ lưu trữ Được sử dụng tài liệu Thi cuối kỳ Thi viết 60-90 phút Được sử dụng tài liệu 7 Giới thiệu Máy tính - tài nguyên máy tính Hệ điều hành là gì Tài nguyên CPU Bộ nhớ trong Đĩa cứng Thiết bị ngoại vi máy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN