TAILIEUCHUNG - Giáo án ngữ văn 10 part 1

TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS Nắm được một cách đại cương hai bộ phận lớn của văn hoc Việt Nam: văn học dân gian và văn học viết. Nắm được một cách khái quát quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam. Hiểu được những nội dung thể hiện con người việt nam trong văn học. B TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1 Ổn định lớp. 2 Bài mới : Giáo viên dẫn vào bài mới. I CÁC BỘ PHẬN HỢP I CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH CỦA VĂN. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG PTTH NGUYỄN CHÍ THANH o 0 o GV Nguyễn Thị Bích Thuỷ NINH HOÀ 2009 - 2010 NINH HOÀ 2009 - 2010 Trang 1 Tiết 1 2 Đọc văn TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS V Nắm được một cách đại cương hai bộ phận lớn của văn hoc Việt Nam văn học dân gian và văn học viết. V Nắm được một cách khái quát quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam. V Hiểu được những nội dung thể hiện con người việt nam trong văn học. B TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1 Ổn định lớp. 2 Bài mới Giáo viên dẫn vào bài mới. I CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM VHVN có mấy bộ phận cấu thành I CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM VHVN bao gồm các sáng tác ngôn từ với hai bộ phận lớn có quan hệ mật thiết VHDG và VHV 1 Văn học dân gian 1 Văn học dân gian - Ai là tác giả Nó được lưu truyền bằng hình thức chủ yếu nào Có khi nào người trí thức tham gia sáng tác văn học dân gian không Học sinh trả lời dựa trên a. Khái niệm Là những sáng tác tập thể và truyền miệng của nhân dân lao động. b. Các thể loại Thần thoại sử thi truyền thuyết cổ tích truyện ngụ ngôn truyện cười tục ngữ câu đố ca dao vè truyện thơ chèo. VD SGK. mục I SGK 5 Giáo viên nhận xét chốt ý. - Thể loại đặc trưng của văn học dân gian c. Đặc trưng Thể loại Truyện cổ dân gian Thơ ca dân gian Sân khấu dân gian Tính truyền thống Tính tập thể Trang 2 2 Văn học viết - Tác giả của VHV thuộc tầng lớp nào trong xã hội Khác gì với tác giả VHDG - VHV Việt Nam được viết bằng thứ chữ nào Ví dụ. - Hệ thống những thê loại của VHVN mà em đã học Tính thực hành Sự gắn bó các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng. 2 Văn học viết a. Khái niệm Là sáng tác cá nhân người trí thức được ghi lại bằng chữ viết mang dấu ấn tác giả. b. Chữ viết của VHV Chữ Hán Nôm Quốc ngữ 1 bộ phận viết bằng tiếng Pháp. c. Hệ thống thể loại Phát triên theo từng thời kỳ văn học SFK 6 Từ thế kỷ X TK XIX Văn xuôi thơ văn biền ngẫu II QUÁ TRÌNH PHÁT TK XX nay loại hình tự sự trữ tình loại TRIỂN CỦA VHVN kịch. Quá trình phát triên của II .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN