TAILIEUCHUNG - KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Gia đình thân yêu của tôi

1. Phát triển ngôn ngữ: - Bé mạnh dạn nói lên những suy nghĩ của bản thân, những điều mà bé quan sát, nhận xét được trong giao tiếp - kể lại được một số dự kiện trong gia đình theo trình tự - Biết tham gia trao đổi theo nhóm 2. Phát triển nhận thức: - Bé biết tên, một số đặc điểm và sở thích của người thân trong gia đình - Phát hiện sự thay đổi của môi trường xung quanh nhà của trẻ - Biết xếp tương ứng 1 - 1 . | KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Chủ đề: Gia đình thân yêu của tôi I . Mục tiêu 1. Phát triển ngôn ngữ: - Bé mạnh dạn nói lên những suy nghĩ của bản thân, những điều mà bé quan sát, nhận xét được trong giao tiếp - kể lại được một số dự kiện trong gia đình theo trình tự - Biết tham gia trao đổi theo nhóm 2. Phát triển nhận thức: - Bé biết tên, một số đặc điểm và sở thích của người thân trong gia đình - Phát hiện sự thay đổi của môi trường xung quanh nhà của trẻ - Biết xếp tương ứng 1 - 1 3. Phát triển thẩm mỹ: - Bé biết thể hiện cảm xúc phù hợp với tác phẩm có liên quan đến chủ đề gia đình - Biết thể hiện cảm xúc phù hợp khi hát, múa, vận động theo nhạc 4. Phát triển tình cảm xã hội: - Bé mạnh dạn hòa thuận với bạn bè. Biết nhường nhịn bạn khi chơi - Bé biết quan tâm, thương yêu, giúp đỡ mọi người trong gia đình 5. Phát triển thể chất: - Có kỹ năng thực hiện một số vận động đi, chạy, ném xa bằng hai tay - Biết giữ gìn sức khỏe cho bảnn thân và người thân trong gia đình. Có thói quen và thực hiện được các thao tác rửa tay, lau mặt, đánh răng II. Mạng nội dung và hoạt động Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN