TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đầu tư và xây dựng của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý thuyết về quản lý đầu tư và xây dựng; phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý đầu tư và xây dựng của Tổng cục DTNN; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đầu tư và xây dựng của Tổng cục DTNN. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- NGUYỄN VIỆT HÀ PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CỦA TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGÔ TRẦN ÁNH Hà Nội – Năm 2012 Luận văn thạc sỹ QTKD Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội LỜI CAM ĐOAN Tác giả đề tài “Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đầu tư và xây dựng của Tổng cục Dự trữ Nhà nước” xin cam đoan bản luận văn là công trình do tác giả thực hiện, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ luận văn nghiên cứu nào khác. Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2012 Tác giả luận văn Nguyễn Việt Hà Nguyễn Việt Hà Niên khóa 2009 - 2011 Luận văn thạc sỹ QTKD Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này tôi đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức, cá nhân. Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo TS. Ngô Trần Ánh, người thầy đã tận tâm, nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn tôi nghiên cứu, hoàn thành luận văn này. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể các Thầy giáo, Cô giáo khoa Kinh tế và Quản lý, Viện đào tạo sau đại học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã dạy dỗ, truyền đạt cho tôi những kiến thức khoa học trong suốt thời gian học tập tại trường và luôn tạo điều kiện tốt nhất để tôi có thể hoàn thành tốt khóa học và luận văn này. Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo và đồng nghiệp Vụ Tài vụ - Quản trị, Phòng Quản lý Đầu tư Xây dựng cơ bản thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong việc thu thập số liệu để hoàn thành luận văn này. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, các đồng nghiệp, bạn bè đã động viên, giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Hà nội, Ngày tháng 3 năm 2012 Tác giả luận văn Nguyễn Việt Hà Nguyễn Việt Hà Niên khóa 2009 - 2011 Luận văn thạc sỹ QTKD Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.