TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất một số giải pháp giảm tổn thất điện năng tại Công ty điện lực Phú Thọ

Mục tiêu của đề tài là vận dụng lý thuyết về tổn thất điện năng và trên cơ sở hiện trạng lưới điện do Công ty Điện lực Phú Thọ quản lý đề xuất một số giải pháp giảm tổn thất điện năng cho Công ty Điện lực Phú Thọ. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- PHAN HỒNG HẢI PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN VĂN NGHIẾN HÀ NỘI - NĂM 2013 1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của cá nhân. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn được tập hợp từ nhiều nguồn tài liệu và liên hệ thực tế, các thông tin trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của luận văn này. Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2013 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phan Hồng Hải 2 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Nghiến đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để tôi thực hiện luận văn này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn tập thể thầy giáo, cô giáo trong Viện Kinh tế và Quản lý trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Xin chân thành cảm ơn toàn bộ cán bộ công nhân viên thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài. Xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phan Hồng Hải 3 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ CBKT Cán bộ kỹ thuật CBCNV Cán bộ công nhân viên MBA Máy biến áp ĐZ Đường dây TTĐN Tổn thất điện năng TTĐNKT Tổn thất điện năng kỹ thuật TTĐNTM Tổn thất điện năng thương mại KCN Khu công nghiệp ĐLPT Điện lực Phú Thọ XHCN Xã hội chủ nghĩa 4 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 01. Giá bán lẻ điện sinh Biểu 02. Sản lượng điện thương phẩm của các thành phần sử dụng Biểu 03. Sản

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.