TAILIEUCHUNG - Ebook Chữa các bệnh về thận và suy nhược sinh dục: Phần 2 - NXB Thanh Hóa

Phần 2 ebook gồm các nội dung: Tâm thận bất giao, thận dương hư, thận âm hư, bài thuốc kinh nghiệm gia đình,. chi tiết nội dung tài liệu. | TÂM THẬN BẤT GIAO. Nguyên nhán Thận thuộc thuỷ tâm thuộc hỏa. Thuỷ cần phải thăng hỏa cần phải giáng để thuỷ hỏa giao lưu với nhau giữ mức độ thăng bàng. Nếu thận thuỷ hư suy không giao lưu với tâm hỏa gây nên chứng trạng tâm phiền bứt rứt đau đầu mất ngủ chóng mặt ù tai đau lưng mỏi gối đổ mồ hỏi trộm hoặc có con nóng bốc lên. Bài thuốc Khảm ly hoàn - Thục đia sơg - Cát ỉâm sám 30g - Sinh địa BOg - Xuyên qui 4ổg - Sơn thù 40g - Kỷ tử 40g - Hoài sơn 40g -Tri mầu 40g - Bạch linh 30g - Hoàng bá 40g - Đan bỉ ĩỉg - Bá tử nhân 40g - Mạch môn 30g - Táo nhân 40g -Thiên môn JOg - Viễn chí 40g - Ngũ vị 30g - Long cốt 20g - Hoàng liên Ị Og - Quy giáp 30g Bào chế Gộp rùa chẻ nhỏ tẩm dấm thanh sao khô hoàng bá sao rượu hợp cùng toàn bài thuốc sao khô dòn đem nghiền lấy bột mịn làm hoàn viên với đường thành hoàn to bằng quả táo ãn ngày 3 lần mỗi lần 20 viên. 37 Trường hợp thận thuỷ suy nhược tướng hỏa vọng động xung lên khắc phế kim tâm phiền nhiệt gây nên mất ngủ ho khan đổ mồ hôi trộm ù tai hoa mắt. Phép chữa Tư âm giáng hỏa Bổ thận thanh tâm Bài thuốc Thanh ly tư khảm. - Thục địa 30g - Sơn thù 15g - Hoài sơn Ỉ5g - Bạch linh 5g - Đan hỉ Ỉ5g - Trạch tả ớg - Tri mầu Ỉ5g - Hoàng há Mg - Hoàng ỉìên ỈOg - Xuyên quy 20g - Bạch thược 20g - Thiên mồn - Mạch môn 20g - Bạch truật 20 g - Cam thảo ỈOg Làm dạng thuốc thang sắc nước uống. Trường hợp tâm thận bất giao có những triệu chứng đau đầu choáng váng tâm phiền bứt rứt mất ngủ chóng quên ù tai hoa mát dì mộng tinh. Phép chữa Tư âm tả hỏa để thuỷ hỏa được giao lưu với nhau. Bài thuốc Giao thái thang Thục đìa 30g - Sơn thù Ỉ5g Hoài sơn Ỉ5g - Đan hì Ỉ5g Bạch linh Ỉ5g - Trạch tả ỈOg 38 - Táo nhân Ỉ5g - Bản hạ Ỉ5g - Bá tử nhân Ỉ5g - Ngữ vị ỈOg - Ngũ vị ỈOg - Liên tu Ỉ5g - Khiếm thực 20g - Hoàng tiên ỉOg - Nhục quế ỈOg Làm dạng thuốc thang sắc lấy nước lặng trong mà uống. NGŨ CANH TIỂT TẢ Nguyên nhân do mệnh môn hoả suy không sinh được tỳ thổ làm cho tỳ thận đều hư nhược gây ra bệnh ngũ canh tiết tả còn gọi là thận tả tức là đi ỉa chảy vào

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
33    92    1    22-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.