TAILIEUCHUNG - Ebook Chữa các bệnh về thận và suy nhược sinh dục: Phần 1 - NXB Thanh Hóa

Phần 1 ebook gồm các nội dung: Bàn về thận, chữa bệnh vô sinh, hỏa tinh, di tinh bât cấm, mộng tinh, di tinh can thận hư nhược,. chi tiết nội dung tài liệu. | Lương y A Ị ĐỔ TẤN LONG - ĐỔ HUỲ HOÀNG CHỬA CÁC BỆNH VỆ THẬN VÀ SUÝ NHƯỢC SINH DUC Lương ỵ A ị ĐỖ TẤN LONG - ĐỖ HUY HOÀNG CHỮA CÁC BỆNH VỀ THẬN VÀ SUY NHƯỢC SINH DỤC NHÀ XUẤT BẢN THANH HÓA Lời tưa Chúng tồi ỉương ỵ AỊ Đỗ Tấn Long 86 tuổi nguyên thường trực Trung ương Hội Đông y Việt Nam và Lương y AỊ Đồ Huy Hoàng 85 tuổi nguyên phó Giám đốc Bệnh viện Đông y tỉnh Thanh Hóa trải qua thời gian hành nghê hơn 60 năm đã tích lũy được một số kinh nghiệm trên thực tế lâm sàng nay viết thành tập sách nhỏ về kinh nghiệm chữa bệnh nhầm giới thiệu với giới y học cổ truyền và những người quan tâm đến đông y học dán tộc. Tập sách nhỏ này có 2 phần Phần ỉ Giới thiệu bài thuốc kinh nghiệm chữa các chứng bệnh về thận. Phần ỊỊ Giới thiệu bài thuốc kình nghiệm chữa các tạp bệnh khác. Do tuổi đã cao tri nhớ dã giảm nên sự biên soạn không tránh khỏi thiếu sót mong các đọc giả lượng thứ và góp ý kiến bổ sung. Xin chán thành cám ơn. Các tác giả

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.