TAILIEUCHUNG - Bài giảng Ngữ văn - Bài: Cảnh khuya - Rằm tháng giêng

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu văn bản "Cảnh khuya - Rằm tháng giêng", tác giả Hồ Chí Minh, chiến khu Việt Bắc,. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. chi tiết nội dung tài liệu. | Cảnh khuya- Rằm tháng giêng (Hồ Chí Minh) CẢNH KHUYA, RẰM THÁNG GIÊNG (Nguyên tiêu) I. GIỚI THIỆU CHUNG 1/ Tác giả: Tiết 45: Văn bản Vài hình ảnh Bác theo thời gian CẢNH KHUYA, RẰM THÁNG GIÊNG (Nguyên tiêu) I. GIỚI THIỆU CHUNG 1/ Tác giả: - Hồ Chí Minh (1890-1969), quê ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. - Là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và cách mạng Việt Nam. - Là danh nhân văn hóa thế giới. - Là một nhà thơ lớn. 2/ Tác phẩm: Hai bài thơ được viết vào thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Tiết 45: Văn bản Một số tác phẩm chính * Tác gia văn học : Văn chính luận : Bản án chế độ thực dân Pháp, Tuyên ngôn Độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Truyện ký : Varen và Phan Bội Châu, Vi hành Thơ : Nhật kí trong tù, Thơ Hồ Chí Minh Chiến khu Việt Bắc Cảnh khuya(1947) Rằm tháng giêng(1948) Hoàn cảnh sáng tác CẢNH KHUYA Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. 1947 (Hồ Chí Minh) – chú thích: RẰM THÁNG GIÊNG (Nguyên tiêu) Phiên âm Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên, Xuân giang xuân thuỷ tiếp xuân thiên; Yên ba thâm xứ đàm quân sự, Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền. 1948 (Hồ Chí Minh) Dịch nghĩa: Đêm nay,đêm rằm tháng giêng,trăngđúng lúc tròn nhất Sông xuân, nước xuân tiếp giáp với trời xuân; Nơi sâu thẳm mịt mù khói sóng bàn việc quân, Nửa đêm quay về trăng đầy thuyền. Dịch thơ: Rằm xuân lồng lộng trăng soi, Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân; Giữa dòng bàn bạc việc quân, Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. (Xuân Thuỷ dịch) 3. Thể Thơ: Hai Bài thơ thuộc thể thơ nào? Thất ngôn tứ tuyệt RẰM THÁNG GIÊNG (Nguyên tiêu) Phiên âm Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên, Xuân giang xuân thuỷ tiếp xuân thiên; Yên ba thâm xứ đàm quân sự, Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền. 1948 (Hồ Chí Minh) Dịch thơ: Rằm xuân lồng lộng trăng soi, Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân; Giữa dòng bàn bạc việc quân, Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. (Xuân Thuỷ dịch) Phiên âm và dịch thơ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.