TAILIEUCHUNG - Thực trạng cuộc sống cư dân tái định cư thủy điện Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung bài viết này tóm tắt về cuộc sống cư dân tái định cư thủy điện Bình Điền tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu tái định cư này đã được đầu tư nhiều hạng mục nhằm giúp cuộc sống của người dân có cơ hội tốt hơn so với nơi ở cũ. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học Huế Tập 2, Số 1 (2014) THỰC TRẠNG CUỘC SỐNG CƯ DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Lê Thị Nguyện Khoa Địa lý – Địa chất, Trường Đại học Khoa học Huế Email: nguyenhueuni@ TÓM TẮT Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển thủy điện. Tính đến cuối năm 2013, Tỉnh đã và đang xúc tiến xây dựng 11 công trình thủy điện, trong đó có 05 công trình gắn liền với dự án di dân, tái định cư (TĐC). Công trình thủy điện Bình Điền cũng có một khu TĐC được khởi công xây dựng năm 2006 tại thôn Bồ Hòn, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà. Khu TĐC này đã được đầu tư nhiều hạng mục nhằm giúp cuộc sống của người dân có cơ hội tốt hơn so với nơi ở cũ. Tuy nhiên, qua phương pháp đánh giá chất lượng cuộc sống dựa vào 5 nhóm chỉ tiêu phản ánh về: sinh kế, văn hóa, giáo dục, sức khỏe, nhà ở, cho thấy cuộc sống của người dân ở khu TĐC Bồ Hòn không tốt hơn so với nơi ở cũ. Vì vậy tình trạng nghèo hóa và tái nghèo đang ngày càng diễn ra khá phổ biến ở nơi đây. Từ khóa: Chất lượng cuộc sống, nghèo hóa, tái định cư, , tái nghèo. 1. MỞ ĐẦU Không ai phủ nhận những cái lợi từ việc đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện. Thủy năng thải rất ít khí thải nhà kính so với các phương thức sản xuất điện khác, lượng khí nhà kính mà thủy điện thải ra nhỏ hơn 10 lần so với các nhà máy tuocbin khí chu kì hỗn hợp và nhỏ hơn 25 lần so với các nhà máy nhiệt điện than. Về mặt kinh tế, việc đầu tư thủy điện thật sự có hiệu quả kinh tế cao, thu hồi vốn nhanh. Với những con sông ngắn và dốc bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, Thừa Thiên Huế có tiềm năng lớn về phát triển thủy điện. Tận dụng ưu thế này, Tỉnh đã quy hoạch và xây dựng các dự án thủy điện vừa và nhỏ. Tính đến cuối năm 2013, Tỉnh đã và đang xúc tiến xây dựng 11 công trình thủy điện - thủy lợi, bao gồm thủy điện Bình Điền, Hương Điền, A Lưới, Tả Trạch, A Roàng, Hồng Hạ, Sông Bồ, Thượng Nhật, A Lin, Hồng Thủy và Thượng Lộ. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.