TAILIEUCHUNG - CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH – Phần 1

Tham khảo tài liệu 'các phương pháp sử dụng đối với các đối thủ cạnh tranh – phần 1', kỹ năng mềm, kinh nghiệm lãnh đạo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH - Phần 1 1. Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh nói chung cạnh tranh trong kinh tế nói riêng là một khái niệm có nhiều cách hiểu khác nhau. Khái niệm này được sử dụng cho cả phạm vi doanh nghiệp phạm vi nghành phạm vi quốc gia hoặc phạm vi khu vực liên quốc gia này chỉ khác nhau ở chỗ mục tiêu được đặt ra ở chỗ quy mô doanh nghiệp hay ở quốc gia mà thôi. Trong khi đối với một doanh nghiệp mục tiêu chủ yếu là tồn tại và tìm kiếm lợi nhuận trên cơ sở cạnh tranh quốc gia hay quốc tế thì đối với một quốc gia mục tiêu là nâng cao mức sống và phúc lợi cho nhân dân vv. Theo K. Marx Cạnh tranh là sự ganh đua đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản nhằm dành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu dùng hàng hóa để thu được lợi nhuận siêu ngạch . Nghiên cứu sâu về sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa và cạnh tranh tư bản chủ nghĩa Marx đã phát hiện ra quy luật cơ bản của cạnh tranh tư bản chủ nghĩa là quy luật điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận bình quân và qua đó hình thành nên hệ thống giá cả thị trường. Quy luật này dựa trên những chênh lệch giữa giá cả chi phí sản xuất và khả năng có thể bán hành hoá dưới giá trị của nó nhưng vân thu đựơc lợi nhuận. - Theo từ điển kinh doanh xuất bản năm 1992 ở Anh thì cạnh tranh trong cơ chế thị trường được định nghĩa là Sự ganh đua sự kình địch giữa các nhà kinh doanh nhằm giành tài nguyên sản xuất cùng một loại hàng hoá về phía mình. - Theo Từ điển Bách khoa Việt nam tập 1 Cạnh tranh trong kinh doanh là hoạt động tranh đua giữa những người sản xuất hàng hoá giữa các thương nhân các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường chi phối quan hệ cung cầu nhằm dành các điều kiện sản xuất tiêu thụ thị trường có lợi nhất. - Hai nhà kinh tế học Mỹ Samuelson và trong cuốn kinh tế học xuất bản lần thứ 12 cho. Cạnh tranh Competition là sự kình địch giữa các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để dành khách hàng hoặc thị trường. Hai tác giả này cho cạnh tranh đồng nghĩa

TỪ KHÓA LIÊN QUAN