TAILIEUCHUNG - 10 bí quyết khiến sếp luôn hài lòng

Liệu có năng lực và thông minh không thôi thì có thể khiến sếp hài lòng? Tất nhiên hai yếu tố đó chỉ giúp bạn tự tin hơn trong công việc, chứ để gây được sự chú ý với cấp trên thì bạn cần phải tham khảo 10 bí quyết sau: 1. Để sếp thấy năng lực của bạn Định kì báo cáo tiến độ công việc và nhiệm vụ đã hoàn thành của mình với sếp, cho sếp thấy và khẳng định năng lực và sự cống hiến của bạn với công ty. cầu nhiều công việc và chức trách. | -Ể n 1 Ẩ J 1 1 Ấ Ấ 1 A. 1 A 1 A 10 bí quyêt khiên sêp luôn hài lòng Liệu có năng lực và thông minh không thôi thì có thể khiến sếp hài lòng Tất nhiên hai yếu tố đó chỉ giúp bạn tự tin hơn trong công việc chứ để gây được sự chú ý với cấp trên thì bạn cần phải tham khảo 10 bí quyết sau 1. Để sếp thấy năng lực của bạn Định kì báo cáo tiến độ công việc và nhiệm vụ đã hoàn thành của mình với sếp cho sếp thấy và khẳng định năng lực và sự cống hiến của bạn với công ty. cầu nhiều công việc và chức trách hơn Để sếp biết được kỳ vọng và chí tiến thủ của bạn cũng là chỉ tiêu công ty cân nhắc sự thăng chức cho bạn . 3. Thể hiện khả năng lãnh đạo khi có cơ hội Khi có nhân viên mới làm việc hãy tích cực giúp đỡ họ thể hiện sự nhiệt tình và khả năng lãnh đạo của bạn. 4. Mở rộng mối quan hệ trong và ngoài công ty Thông qua mạng lưới quan hệ này bạn sẽ tìm hiểu đươc những tin tức mới nhất là cơ hội tốt nếu bạn muốn thay đổi công việc hoặc thăng chức . 5. Hoàn thành công việc trước thời hạn Cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc mà công ty giao cho trước kế hoạch. Cho thấy năng lực và sự nhiệt tình của bạn. 6. Dũng cảm và chấp nhận mạo hiểm Nêu lên ý kiến về cái nhìn mới về công việc của mình vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ và thách thức mới để cho sếp thấy bạn thực sự có tài. 7. Nhiệt tình tham gia các hoạt động của công ty Nhân cơ hội tham gia các hoạt động tập thể tạo ấn tượng tốt với cấp trên trong công ty chủ động giao tiếp với các bộ phận quản lí khác. 8. Học hỏi đồng nghiệp Quan sát các đồng nghiệp ưu tú khác học hỏi kinh nghiệm mà bản thân mình còn chưa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN