TAILIEUCHUNG - CÂY SỪNG DÊ

Tên khác: Vị thuốc Cây sừng dê, còn gọi Cây sừng bò, Dương giác ảo, Dương giác hữu, Hoa độc mao ư hoa tử, Cây sừng trâu, Dây vòi voi, Coóc bẻ (Tày). Tác dụng : Hạt cây sừng dê có thê dùng để chế thuốc chữa bệnh tim thay những loại thuốc tương tự chế bằng các hạt D. Strophantin là hỗn hợp dùng glucosid dùng chữa suy tim cấp và mạn tính, trờng hợp suy tim không chịu tác dụng của thuốc loại Digitalis. Ngày 1 - 2 ống tiêm, mỗi ống 2ml có 0,25mg D. Strophantin. Tiêm dung dịch. | CÂY SỪNG DÊ Tên khác Vị thuốc Cây sừng dê còn gọi Cây sừng bò Dương giác ảo Dương giác hữu Hoa độc mao ư hoa tử Cây sừng trâu Dây vòi voi Coóc bẻ Tày . Tác dụng Hạt cây sừng dê có thê dùng để chế thuốc chữa bệnh tim thay những loại thuốc tương tự chế bằng các hạt D. Strophantin là hỗn hợp dùng glucosid dùng chữa suy tim cấp và mạn tính trờng hợp suy tim không chịu tác dụng của thuốc loại Digitalis. Ngày 1 - 2 ống tiêm mỗi ống 2ml có 0 25mg D. Strophantin. Tiêm dung dịch nguyên hoặc pha loãng trong dung dịch tiêm glucosa tiêm thật chậm vào tĩnh mạch Tên khoa học STROPHANTHUS DIVARICATUS - Họ trúc đào Apocynaceae Mô tả Cây bụi có cành vơn dài 3 - 4m. Vỏ có nhiều nốt sần. Lá mọc đối có cuống ngắn. Cụm hoa hình xim ở đầu cành. Hoa màu vàng cánh hoa kéo dài thành hình sợi. Quả nang gồm 2 đại nhọn đầu dính nhau ở gốc. Hạt nhiều màu nâu có cán mang chùm lông mịn. Toàn cây có nhựa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN