TAILIEUCHUNG - DANH MỤC TIÊU CHUẨN

Tài liệu tham khảo về tra cứu danh mục tiêu chuẩn việt nam | TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ HÓA CHẤT TCVN 3149-79 Tạo các lớp phủ kim loại và các lớp phủ vô cơ Yêu cầu chung về an toàn TCVN 3164-79 Các chất độc hại Phân loại và những yêu cầu chung về an toàn TCVN 4202 - 86 Hệ thống lạnh - Kỹ thuật an toàn TCVN 4586-1997 Vật liệu nổ công nghiệp Yêu cầu an toàn về bảo quản vận chuyển và sử dụng TCVN 5331 - 91 Thiết bị axetylen Yêu cầu an toàn đối với kết cấu bình sinh khí TCVN 5332 - 91 Thiết bị axetylen Yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị công nghệ chính TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Qui phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản, vận chuyển (Soát xét lần 2) TCVN 5507-1991 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, sử dụng,bảo quản và vận chuyển (Soát xét lần 1) TCVN 5663-1992 Thiết bị lạnh Yêu cầu an toàn TCVN 6174 – 1997 Vật liệu nổ công nghiệp yêu cầu an toàn về sản xuất - Thử nổ và nghiệm thu (Soát xét lần 2) TCVN 6223 : 1996 Cửa hàng khí đốt hóa lỏng Yêu cầu chung về an toàn TCXD 177-1993 Đường ống dẫn khí đặt ở đất liền. Quy định kĩ thuật tạm thời về hành lang an toàn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ AN TOÀN ĐIỆN Mã số Tên tiêu chuẩn TCVN 2295 -78 Tủ điện của thiết bị phân phối trọn bộ và của trạm biến áp trọn bộ - Yêu cầu an toàn TCVN 2329-78 Vật liệu cách điện rắn Phương pháp thử, Điều kiện tiêu chuẩn của môi trường xung quanh và việc chuẩn bị mẫu TCVN 2330 - 78 Vật liệu cách điện rắn Phương pháp xác định độ bền điện với điện áp xoay chiều tần số công nghiệp TCVN 2572 - 78 Biển báo về an toàn điện TCVN 3144 - 79 Sản phẩm kỹ thuật điện Yêu cầu chung về an toàn TCVN 3145-79 Khí cụ đóng cắt mạch điện, điện áp đến 1000V - Yêu cầu an toàn TCVN 3259 - 1992 Máy biến áp và cuộn kháng điện lưc - Yêu cầu an toàn TCVN 3620-1992 Máy điện quay - Yêu cầu an toàn TCVN 3623 - 81 Khí cụ điện chuyển mạch điện áp đến 1000V - Yêu cầu kỹ thuật chung TCVN 3718-82 Trường điện tần số Ra-đi-ô Yêu cầu chung về an toàn TCVN 4086-85 An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung TCVN 4114-85 Thiết bị kỹ thuật điện có điện áp lớn hơn 1000V Yêu cầu an toàn TCVN 4115 - 85 Thiết bị ngắt điện bảo vệ người dùng ở các máy và dụng cụ điện di động có điện áp đến 1000 V - Yêu cầu kỹ thuật chung TCVN 4163-85 Máy điện cầm tay - Yêu cầu an toàn TCVN 4726 – 89 Kỹ thuật an toàn Máy cắt kim loại Yêu cầu đối với trang bị điện TCVN 5180-90(STBEV 1727-86) Pa lăng điện - Yêu cầu chung về an toàn TCVN 5334-1991 Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt TCVN 5556 – 1991 Thiết bị hạ áp Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật TCVN 5699-1:1998 IEC 335-1:1991 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự TCVN 5717 – 1993 Van chống sét TCVN 6395-1998 Thang máy điện Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt TCXD 46 : 1984 Chống sét cho các công trình xây dựng Tiêu chuẩn thiết kế, thi công. ATLĐ – VSLĐ – VSMT - PCCN ATLĐ: I/ AN TOÀN XÂY DỰNG. II/ AN TOÀN ĐIỆN. III/ AN TOÀN CƠ KHÍ. IV/ AN TOÀN HÓA CHẤT. VỆ SINH LAO ĐỘNG: I/ ĐỘ ỒN – ĐỘ RUNG. 1. Độ ồn. 2. Độ rung. II/ ÂM THANH – ÁNH SÁNG: 1. Âm thanh. 2. Ánh sáng III/ YẾU TỐ VI KHÍ HẬU. 1. Nhiệt độ. 2. Độ ẩm. 3. Tốc độ gió. PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ I/ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY. II/ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ. VỆ SINH MÔI TRƯỜNG I/ NƯỚC THẢI. II/ RÁC THẢI. III/ KHÍ THẢI. GIÁO DỤC – TUYÊN TRUYỀN. I. HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG. II/ TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN LAO ĐỘNG

TỪ KHÓA LIÊN QUAN