TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 117 SGK Sinh học 12

Nội dung tài liệu gồm phần đáp án và gợi ý cách giải bài Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại trang 117 một cách chi tiết và dễ hiểu. Mời các em tham khảo tài liệu để có thêm những phương pháp giải bài tập hay, khoa học. Hy vọng tài liệu sẽ là tài liệu hữu ích giúp quá trình học tập của các em được tốt hơn! | Để nắm bắt được nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo nội dung dưới đây. Ngoài ra, để nâng cao kỹ năng giải bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các dạng Bài tập về tiến hóa sinh học. Hoặc để chuẩn bị tốt và đạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, các em có thể tham gia khóa học online Luyện thi toàn diện THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2017 trên website HỌC247.  Bài 1 trang 117 SGK Sinh học 12 Tại sao đột biến gen mặc dù thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hoá? I. Tần số đột biến gen trong tự nhiên là không đáng kể nên tần số alen đột biến có hại là rất thấp. II. Gen đột biến có thể có hại trong môi trường này nhưng lại có thể có hại hoặc có lợi trong môi trường khác. III. Gen đột biến có thể có hại trong tổ hợp gen này nhưng lại có thể trở nên có hại hoặc có lợi trong tổ hợp gen khác. IV. Đột biến gen thường có hại nhưng nó thường tổn tại ở trạng thái dị hợp tử nên không gây hại. Câu trả lời đúng nhất là: A. I và II B. I và III C. IV và III D. II và III Hướng dẫn giải bài 1 trang 117 SGK Sinh học 12: Đáp án đúng: D. II và III. Bài 2 trang 117 SGK Sinh học 12 Tại sao phần lớn đột biến gen đều có hại cho cơ thể sinh vật nhưng đột biến gen vẫn được coi là nguồn phát sinh các biến dị di truyền cho chọn lọc tự nhiên? Hướng dẫn giải bài 2 trang 117 SGK Sinh học 12: – Phần nhiều các đột biến gen tồn tại ở trạng thái dị hợp tử nên nếu gen đột biến lặn cũng không biểu hiện ra ngay kiểu hình. – Qua sinh sản, sẽ tạo ra nhiều biến dị tổ hợp và gen có hại lại có thể nằm trong tổ hợp gen mới nên không gây hại hoăc trong môi trường mới gen đột biến lại không có hại. Bài 3 trang 117 SGK Sinh học 12 Hiện tượng di – nhập gen ảnh hưởng như thế nào đến vốn gen và tần số alen của quần thể? Hướng dẫn giải bài 3 trang 117 SGK Sinh học 12: – Di nhập gen có thể mang đến cho quần thể những alen mới hoàn toàn mà trước đó quần thể không có. – Di nhập gen có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
78    51    0    12-05-2021