TAILIEUCHUNG - PHỒNG ĐỘNG MẠCH (Kỳ 3)

Tiến triển và biến chứng: Một túi phồng động mạch nếu không được điều trị thì luôn luôn có xu hướng phát triển to lên dần và dẫn đến các biến chứng: + Vỡ túi phồng: là biến chứng nguy hiểm và luôn luôn có nguy cơ xảy ra. Túi phồng càng ở đoạn động mạch gần tim thì mức độ cấp tính và đe doạ tính mạng bệnh nhân của biến chứng vỡ túi phồng càng nặng. + Chèn ép các cơ quan xung quanh: mức độ chèn ép tăng dần vì khối phồng ngày càng to ra. Ngoài. | PHỒNG ĐỘNG MẠCH Kỳ 3 V. Tiến triển và biến chứng Một túi phồng động mạch nếu không được điều trị thì luôn luôn có xu hướng phát triển to lên dần và dẫn đến các biến chứng Vỡ túi phồng là biến chứng nguy hiểm và luôn luôn có nguy cơ xảy ra. Túi phồng càng ở đoạn động mạch gần tim thì mức độ cấp tính và đe doạ tính mạng bệnh nhân của biến chứng vỡ túi phồng càng nặng. Chèn ép các cơ quan xung quanh mức độ chèn ép tăng dần vì khối phồng ngày càng to ra. Ngoài việc ảnh hưởng đến hoạt động chức năng của các cơ quan xung quanh sự chèn ép của khối phồng còn làm thiếu máu nuôi dưỡng vùng tổ chức phía ngoại vi của khối phồng. Nhiễm khuẩn khối phồng bị nhiễm khuẩn có thể gây biến chứng vỡ khối phồng đột ngột. Tắc mạch phía ngoại vi do cục máu đông trong túi phồng bị tách ra và theo dòng máu động mạch đến gây tắc các động mạch ở phía ngoại vi khối phồng. VI. Điều trị ngoại khoa 1. Phồng động mạch chủ ngực Phải mổ dưới máy tim phổi nhân tạo. Phương pháp phẫu thuật thường dùng là cắt bỏ khối phồng và ghép mạch dùng đoạn động mạch nhân tạo . a Chỉ định mổ Các phồng động mạch đã biểu hiện triệu chứng hoặc to ra nhanh. Các phồng động mạch có đường kính trên 6 cm. Phồng lóc động mạch. b Phương pháp vô cảm Phải mổ dưới tuần hoàn ngoài cơ thể dùng máy tim phổi nhân tạo . c Đường mổ Phồng động mạch chủ ngực đoạn lên và đoạn ngang thường mở ngực bằng đường dọc giữa xương ức. Phồng động mạch chủ ngực đoạn xuống và đoạn nối tiếp ngực-bụng thường dùng đường mở ngực sau-bên ở bên trái. d Phương pháp mổ Thường dùng phương pháp cắt bỏ khối phồng động mạch và ghép mạch bằng một đoạn động mạch nhân tạo. Nếu phồng ở đoạn động lên của động mạch chủ ngực Dùng một đoạn động mạch nhân tạo để ghép nhưng nếu phồng ở sát gốc động mạch chủ thường làm hở cả van động mạch chủ và ảnh hưởng đến cấp máu của các động mạch vành thì có thể phải tiến hành cả thay van động mạch chủ. Nếu phồng ở đoạn ngang của động mạch chủ có thể tiến hành - Khi cắt bỏ khối phồng thì để lại chỏm khối phồng nơi có lỗ của các động