TAILIEUCHUNG - MỘT SỐ BỆNH TIM BẨM SINH (Kỳ 4)

Triệu chứng chẩn đoán: + Cơ thể phát triển không cân đối: phần trên (hai chi trên, cổ.) to khoẻ trong khi đó phần dưới cơ thể (mông,hai chi dưới.) lại nhỏ và mảnh khảnh. Huyết áp ở tay cao trong khi đó huyết áp ở chân giảm (bình thường huyết áp tâm thu ở chân cao hơn ở tay khoảng 10-20 mmHg). + Có thể nghe thấy tiếng thổi tâm thu ở cạnh bờ trái cột sống vùng đốt sống ngực thứ tư và thứ năm. + Điện tim: thường có tăng gánh thất trái. + : - Hình bờ. | MỘT SỐ BỆNH TIM BẨM SINH Kỳ 4 3. Triệu chứng chẩn đoán Cơ thể phát triển không cân đối phần trên hai chi trên cổ. to khoẻ trong khi đó phần dưới cơ thể mông hai chi dưới. lại nhỏ và mảnh khảnh. Huyết áp ở tay cao trong khi đó huyết áp ở chân giảm bình thường huyết áp tâm thu ở chân cao hơn ở tay khoảng 10-20 mmHg . Có thể nghe thấy tiếng thổi tâm thu ở cạnh bờ trái cột sống vùng đốt sống ngực thứ tư và thứ năm. Điện tim thường có tăng gánh thất trái. - Hình bờ dưới xương sườn có khe lõm hình chữ V do các động mạch liên sườn bị giãn rộng. - Hình thất trái giãn to. Siêu âm có thể xác định được hình hẹp eo động mạch chủ nhất là dùng đầu dò đưa vào thực quản để chụp siêu âm động mạch chủ . Chụp động mạch chủ cản quang xác định chính xác Hẹp động mạch chủ cũng như tình trạng tuần hoàn bên của nó. 4. Điều trị ngoại khoa Chỉ định mọi bệnh nhân có thể chịu đựng được cuộc mổ thì đều nên chỉ định điều trị ngoại khoa. Phương pháp mổ - Nối bắc cầu by pass qua chỗ hẹp thường dùng một đoạn mạch máu nhân tạo để nối bắc cầu giữa phần trên và phần dưới của chỗ hẹp. - Vá mạch máu cắt dọc thành động mạch ở chỗ hẹp và dùng một mảnh vật liệu nhân tạo vá vào để làm rộng lòng động mạch ra. - Khâu nối tận-tận hai đầu động mạch sau khi cắt bỏ đoạn động mạch hẹp chỉ dùng được khi đoạn hẹp không dài quá. - Ghép mạch máu sau khi cắt bỏ đoạn động mạch hẹp dùng một đoạn mạch máu nhân tạo để ghép thay thế đoạn động mạch bị cắt bỏ. Gần đây đã phát triển phương pháp nong rộng đoạn động mạch chủ hẹp qua da bằng bóng nong percutaneous balloon dilations of coarctations với kỹ thuật đặt thông động mạch qua da đưa thông động mạch có bóng nong vào động mạch chủ thường qua đường động mạch đùi đưa bóng vào chỗ động mạch chủ bị hẹp và bơm căng bóng lên để nong rộng lòng động mạch ra. VII. Tứ chứng Fallût 1. Đại cương Tứ chứng Fallot là một bệnh tim bẩm sinh bao gồm Hẹp động mạch phổi có thể hẹp vùng phễu hẹp van động mạch phổi hay hẹp phối hợp cả vùng phễu và van động mạch phổi . Động mạch chủ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN